Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

labium nedir?

labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.

labium anterius : anat. Ostium uterinin ön sınırı.


labium glenoidal : anat. kıkırdaktan oluşan eklem yüzünü büyülten ve telsel kıkırdaktan oluşan kıyı.


labium inferius : anat. Alt dudak.


labium limbi tympanicum : anat. Oluklu kıyının daha uzun olan, alt uzantısı.


labium limbi vestibulare : anat. Oluklu kıyının, daha kısa olan, üst uzantısı.


labium majus : (pl. Labiamajora). vulvadaki büyük dudaklar.


labium majus pudendi : anat. Ut büyük dudağı.


labium minus : (pl. Labia minora). Vulvadaki küçük dudaklar.


labium oris : anat. Dudaklar.


labium superius : anat. Üst dudak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cation : n. biochem. Elektroliz usulünde katotta hasıl olan madde, bir müspet iyon.


changeable : a. Bir kararda durmayan, değişebilir, değişken.


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


enzymolysis : n. Enzim etkisiyle meydana gelen parçalanma veya çözülme.


fragilitas : n. Se: fragility.


hemolytopoietic : a. Kan hücrelerinin yokolması ve oluşumuna ait.


hydrargyrate : a. 1. Civa ile ilgili; 2. Yapısında civa bulunan, cıvalı.


impotence : n. Cinsel iktidarsızlık, impotensiya.


inelasitc : a. Elastikiyetsiz, esnek olmayan.


ischiorectal : a. İskiyum ve rektuma ait.


metralgia : n. Uterus'ta hissedilen ağrı, rahim ağrısı, metralji.


mitochondria : n. Hücre protoplazması içinde yer yer serpilmiş olarak bulunan küçük tanecikler.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


otosis : n. Başkaları tarafından meydana getirilen seslerin yanlış tefsiri.


paracoele : n. See: Paracele.


perforatorium : n. Spermatozoon'un baş kısmındaki, dölleme esnasında ovum'u delmeğe mahsus sivri çıkıntı.


phlebolith : n. Ven taşı.


rhinobyon : n. Buruna yerleştirilen tampon, burun tamponu.


schistosoma : n. İnsanlarda hastalık meydanag etiren bir çeşit trematod.


schizophreniform : n. Şizofreni'ye benzeyen.