Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

labium nedir?

labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.

labium anterius : anat. Ostium uterinin ön sınırı.


labium glenoidal : anat. kıkırdaktan oluşan eklem yüzünü büyülten ve telsel kıkırdaktan oluşan kıyı.


labium inferius : anat. Alt dudak.


labium limbi tympanicum : anat. Oluklu kıyının daha uzun olan, alt uzantısı.


labium limbi vestibulare : anat. Oluklu kıyının, daha kısa olan, üst uzantısı.


labium majus : (pl. Labiamajora). vulvadaki büyük dudaklar.


labium majus pudendi : anat. Ut büyük dudağı.


labium minus : (pl. Labia minora). Vulvadaki küçük dudaklar.


labium oris : anat. Dudaklar.


labium superius : anat. Üst dudak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellular : a. & 1. Hücrevi; 2. Hücreli.


corrugator : n. Deriyi buruşturan adale, kırıştırıcı (kas).


cytostasis : n. Hücre gelişmesinin durdurulması veya engellenmesi.


debrisoquine : n. Hipotansif madde.


distortion : n. Dönme, bükülme, çarpıklık.


elongated : a. Uzamış, uzun.


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


hemokoniasis : n. Kanda aşırı miktarda eritrosit parçacıklarının bulunuşu.


holoenzyme : n. biochem. Koenzim ile apoenzimin birleşmesinden ileri gelen tam enzim.


hysterosalpingo-oophorectomy : n. Uterus, salpenks ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


immunosupression : n. Vücudun antijen'e karşı göstereceği cevabın önlenmesi, özellikle doku implantasyonunda vücudun dokuyu kabullenmesi için bağışıklığın ortadan kaldırılması, immünosupresyon.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


monozygotic : a. Tek zigota ait.


mucomembranous : a. Mukozadan oluşan, mukozalı.


myocytoma : n. Miyositlerden oluşan tümör.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


restibrachium : n. Beyin alt sapı.


simultaneous : a. aynı zamanda meydana gelen, simultane.


sludge : n. 1. Su yüzündeki ufak buz parçaları; 2. Bir sıvı içinde süspansiyon halinde katı veya yarı katı maddelerin bulunması.