Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

labium nedir?

labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.

labium anterius : anat. Ostium uterinin ön sınırı.


labium glenoidal : anat. kıkırdaktan oluşan eklem yüzünü büyülten ve telsel kıkırdaktan oluşan kıyı.


labium inferius : anat. Alt dudak.


labium limbi tympanicum : anat. Oluklu kıyının daha uzun olan, alt uzantısı.


labium limbi vestibulare : anat. Oluklu kıyının, daha kısa olan, üst uzantısı.


labium majus : (pl. Labiamajora). vulvadaki büyük dudaklar.


labium majus pudendi : anat. Ut büyük dudağı.


labium minus : (pl. Labia minora). Vulvadaki küçük dudaklar.


labium oris : anat. Dudaklar.


labium superius : anat. Üst dudak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrology : n. Yapı ve işleyiş bakımından beyini konu alan bilim dalı, beyin bilimi.


choluria : n. İdrarda safra veya safra tuzlarının bulunuu, idrarla safra pigmentlerinin çıkışı.


concha : n. (pl. Conchae). Konka: 1. Boynuzcuk (burun boşluğunda), 2. Kulak kepçesi çukuru.


envelope : n. 1. Herhangi bir şeyi dıştan saran oluşum, zar örtü; 2. Sarmak, örtmek, etrafını çevirmek.


epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


haptenic : a. Hapten'le ilgili.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


meningorrhagia : n. Beyin zarı (meninks) kanaması.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


myope : n. Gözü uzağı görmeyen kimse, miyop.


osmolagnia : n. Kokulardan duyulan cinsel heyecan, ozmolagni.


painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.


pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.


pragmatic : a. Pragmatizm'le ilgili.


psychoneurosis : n. Beyinde bir hastalık olunamayan ruhi hayatta değişiklk (mesela histeri), ruhi bozukluktan ileri gelen sinr hastalığı, psikonevroz.


rhinenchysis : n. Burun deliklerinden burun boşluklarına, enjektör aracılığı ile ilaçlı sıvı sevketme, burun boşluklarını yıkama.


somatopathy : n. Organik sebebe bağlı herhangi bir hasatlık, organik kaynaklı herhangi bir bozukluk, somatopati.


sonne dysentery : n. Shigella sonnei tarafından meydana getirilen absilli dizanteri.