Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

labium nedir?

labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.

labium anterius : anat. Ostium uterinin ön sınırı.


labium glenoidal : anat. kıkırdaktan oluşan eklem yüzünü büyülten ve telsel kıkırdaktan oluşan kıyı.


labium inferius : anat. Alt dudak.


labium limbi tympanicum : anat. Oluklu kıyının daha uzun olan, alt uzantısı.


labium limbi vestibulare : anat. Oluklu kıyının, daha kısa olan, üst uzantısı.


labium majus : (pl. Labiamajora). vulvadaki büyük dudaklar.


labium majus pudendi : anat. Ut büyük dudağı.


labium minus : (pl. Labia minora). Vulvadaki küçük dudaklar.


labium oris : anat. Dudaklar.


labium superius : anat. Üst dudak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiectasis : n. Kalb genişlemeesi.


dicrotism : n. Nabzın çift atması, dekrotizm.


diphyodont : a. İki defa diş çıkarmaya malik olan, difyodont.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


epiploic : a. Epiplona ait.


erubescence : n. Kızarma, derinin kızarması.


exo : pref. Dışında, dışarda.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


gibbosity : n. Kamburluk, jibozite.


gliomatosis : n. Nöroglia hücrelerin aşırı artışı, gliyom oluşması.


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


ileostomy : n. İleumun fistülizasyonu, ilyostomi.


incudostapedial : a. Örs ve üzengi kemiklerine ait.


in situ : adv. Asıl yerinde, tabii vaziyetinde.


intranasal : a. Burunboşluğu içinde.


lobar : a. Loba ait, loplu, lobaris.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


necrotomy : n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliyatla çıkarılması; 2. Ölü (ceset)'nün disseksiyonu.


polyscelia : n. Bacak adedinin normal (iki) den fazla oluşu.


ryan virus : n. Hartmanella türüne mensup olan bir amip olarak tanımlanır.