Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

labium nedir?

labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.

labium anterius : anat. Ostium uterinin ön sınırı.


labium glenoidal : anat. kıkırdaktan oluşan eklem yüzünü büyülten ve telsel kıkırdaktan oluşan kıyı.


labium inferius : anat. Alt dudak.


labium limbi tympanicum : anat. Oluklu kıyının daha uzun olan, alt uzantısı.


labium limbi vestibulare : anat. Oluklu kıyının, daha kısa olan, üst uzantısı.


labium majus : (pl. Labiamajora). vulvadaki büyük dudaklar.


labium majus pudendi : anat. Ut büyük dudağı.


labium minus : (pl. Labia minora). Vulvadaki küçük dudaklar.


labium oris : anat. Dudaklar.


labium superius : anat. Üst dudak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorophyli : n. biochem. Fotosentezi meydana getiren bitkilerin yeşil boya maddesi, klorofil.


cholangiogram : n. Ductus hepaticus, ductus cysticus ile safra kanallarını gösteren film.


ciliation : n. Kirpikli olma.


E.C.G. : n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.


embolic : a. Tıkaca ait.


epizoic : a. Epizoide ait.


habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


iridology : n. İrisin bilimsel incelenmesi, iridoloji.


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


lumbricus : n. 1. "Annelida" sınıfının toprak solucanlarını kapsayan cinsi, toprak solucanları grubu.


medicated : a. İlaçlı, ilaçlanmış.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


mucinase : n. Sümüğe etki yapan enzim.


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.


polyparesis : n. Genel felç, poliparezi.


quadrate : a. Kare, dört köşe, dördül, quadratus.


retractor : n. Bir yaranın dudaklarını açık tutmaya yarayan alet.


splanchnodynia : n. Karın organlarında ağrı.


stapedial : a. 1. Üzengi kemiğine ait, stapedius; 2.Üzengi arter veya siniri.