Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

labium nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.

labium anterius : anat. Ostium uterinin ön sınırı.


labium glenoidal : anat. kıkırdaktan oluşan eklem yüzünü büyülten ve telsel kıkırdaktan oluşan kıyı.


labium inferius : anat. Alt dudak.


labium limbi tympanicum : anat. Oluklu kıyının daha uzun olan, alt uzantısı.


labium limbi vestibulare : anat. Oluklu kıyının, daha kısa olan, üst uzantısı.


labium majus : (pl. Labiamajora). vulvadaki büyük dudaklar.


labium majus pudendi : anat. Ut büyük dudağı.


labium minus : (pl. Labia minora). Vulvadaki küçük dudaklar.


labium oris : anat. Dudaklar.


labium superius : anat. Üst dudak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.


bromvaletone : n. Karbromal'e benzer etkide orta şiddetli hipnotik bir sedatif.


chordal : a. 1. Kordon veya kordon şeklindeki oluşumla ilgili; 2. Embriyo'da chorda vertebralis'le ilgili.


chromoscopy : n. 1. Kişide renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini tesbit için yapılan muayene; 2. Damardan boya maddesi verilişini takiben idrarın renklenip renklenmemesine bakılarak böbrek fonksiyonu hakkında fikir edinme.


defibrillation : n. Kalp adalesindeki fibrilasyonun (atrila veya ventriküler) durdurulması ve normal kalp siklüsunun avdet ettirilmesi.


dragee : n. Üstü şeker kaplanmış hap, draje.


efflorescence : n. 1. Derinin kızarması; 2. Tozlanma, toz halineg elme.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


gastroenteric : a. Mide ve barsağa ait, gastroenterik.


uterotonic : a. & n. Uterus tonüsünü arttıran (madde).


hypalbuminosis : n. Kanda albümin noksanlığı.


hypermetria : n. Geniş hareket yeteneği.


idiohypnotism : n. Kendi kendine telkinle hipnoz meydana getirme.


hyperthermalgesia : n. Sıcaklığa karşı anormal duyarlık.


macrosomatia : n. See:Macrosomia.


mediastinal : a. Mediyastin'e ait, mediyastinal, mediastinalis.


microparasite : n. Parazit halinde yaşayan mikro-organizma, mikroparazit.


occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.


polymelus : n. Fetüsde kol ve bacak bulunuşu hali.


provocation : n. Gizli bir hastalığın sun'i olarak uyandırılması, provokasyon.