Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

labium nedir?

labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.

labium anterius : anat. Ostium uterinin ön sınırı.


labium glenoidal : anat. kıkırdaktan oluşan eklem yüzünü büyülten ve telsel kıkırdaktan oluşan kıyı.


labium inferius : anat. Alt dudak.


labium limbi tympanicum : anat. Oluklu kıyının daha uzun olan, alt uzantısı.


labium limbi vestibulare : anat. Oluklu kıyının, daha kısa olan, üst uzantısı.


labium majus : (pl. Labiamajora). vulvadaki büyük dudaklar.


labium majus pudendi : anat. Ut büyük dudağı.


labium minus : (pl. Labia minora). Vulvadaki küçük dudaklar.


labium oris : anat. Dudaklar.


labium superius : anat. Üst dudak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catatonia : n. Adalenni özel bir donmuşluk hali olup bir taraftan stereotip hareketler yapılır ve stereotip durum gösterilir, diğer taraftan pasif olarak organlar verilen durumu muhafaza ederler (çok defa Demans Prekosda görülür), katatoni.


clavus : n. Bir cilt tüberkülü.


fiber, fibre : n. İplik şeklinde ince uzun oluşum, lif (sinir veya kas lifi).


flocculus : n. Beyinciğin ön yüzünde yumak biçimindeki lopçuk, flokulus.


genal : a. Yanağa iait.


ked : n. Koyun kenesi, melophagus ovinus.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


metrectomy : n. Uterusun ameliyatla çıkarılması, rahim'i kesip çıkarma ameliyatı, metrektomi, histerektomi.


ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.


outlet : n. Dışarı çıkacak yer, yol, ağız, delik, mahreç.


particle : n. Tanecik, atom, cüz, zerre, partikül.


passive : a. Kendiliğinden bir iş yapmak yeteneğinde olmayan, hareketsiz, faaliyet göstermeyen, atıl, pasif.


parasiticide : n. Parazitleri yokeden madde, parazitisid.


poikil : pref. Değişik, düzensiz, dengesiz anlamına önek.


progress : v. & n. 1. İlerlemek, 2. İlerleme.


psychotogenic : a. Psikoz meydana getirici, psikoz oluşturucu.


secreto-inhibitory : a. Salgıyı durdurucu.


staphylocide : n. 1. Stafilokokları yokeden; 2. Stafilokokları yokeden ilaç.


sulphones : n. Lepra tedavisinde kullanılan bir grup sentetik ilaç.


supranasal : a. Burun üstünde.