Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

labium nedir?

labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.

labium anterius : anat. Ostium uterinin ön sınırı.


labium glenoidal : anat. kıkırdaktan oluşan eklem yüzünü büyülten ve telsel kıkırdaktan oluşan kıyı.


labium inferius : anat. Alt dudak.


labium limbi tympanicum : anat. Oluklu kıyının daha uzun olan, alt uzantısı.


labium limbi vestibulare : anat. Oluklu kıyının, daha kısa olan, üst uzantısı.


labium majus : (pl. Labiamajora). vulvadaki büyük dudaklar.


labium majus pudendi : anat. Ut büyük dudağı.


labium minus : (pl. Labia minora). Vulvadaki küçük dudaklar.


labium oris : anat. Dudaklar.


labium superius : anat. Üst dudak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

commissure : n. Birleşik iki organın birbiriyle birleşme yeri, dudakların veya göz kapaklarının bitişitğği yer, birleşek, commissura.


consumptive : a. Veremli.


disease : n. Hastalık; illet, maraz.


ectosteal : a. Kemik dışında bulunan.


epiphylaxis : n. Normal filaksinin çoğalması, epifilaksi.


erythrogenesis : n. Eritrositlerin oluşması.


fibroadipose : a. Lifli ve yağlı.


gaucher's disease : n. Özellikle yahudi ırkına mensup çocuklarda görülen ender bir familial hastalık.


goodpastures syndrome. : n. Glomerulonefrit ile birlikte görülen hemorajik akciğer hastalığı.


homophil : a. biochem. Sadece spesifik bir antijenle tesir eden, homofil.


incidental(al) : a. Arızi.


karyogenic : a. 1. Hücre nüvesini oluşturarn; 2. Karyojeneze ait.


lithontriptic : a. & n. Taşı dağıtıcı veya eritici (ilaç).


misopedia : n. Çocuksevmeme, çocuklardan nefret, çocuk düşmanlığı, mizopedi.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


omental : a. Omentuma ait, omentalis.


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.


pachycholia : n. Safranın anormal şekilde koyu kıvam gösterişi.


paropsis : n. Görme bozukluğu.


parulis : n. Dişeti apsesi.