Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

labiotenaculum nedir?

labiotenaculum : n. Ameliat esnasında dudakları veya herhangi bir organın dudak şeklindeki kısmını tutmağa mahsus cerrahi alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bufidin : n. biochem. Bazı ödlübağalardan elde edilebilen bir zehir.


chlorophyli : n. biochem. Fotosentezi meydana getiren bitkilerin yeşil boya maddesi, klorofil.


clava : n.Klava (Medulla oblongata'nın arka yüzünün alt bölümünde, küçük bir şişkinlik).


digenetic : a. Yaşam süreci esnasında hem eşeyli hem eşeysiz üreme devresi gösteren.


dorsoposterior : n. Rahim içindeki fetüs sırtının arkada olduğunu belritmede kullanılan terim.


exopthalmia : n. See. exophthalmos.


hyperoxemia : n. Kanın aşırı asitli hali.


levator : n. (pl. Levatores). 1. Kaldırıcı, levator (kas); 2. Kafa kemiğinin çökmüş kısmını kaldırma aleit.


macrobacterium : n. Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.


mold : n. 1. iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus; 2. Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası; 3. Kalıba girmek, biçim almak; 4. Kalıp, herhagni bir oluşumun balmumu veya alçı yardımıyla çıkarılan şekli.


mucinoid : a. Sümüksü, sümüğe benzer.


myelonic : a. Omuriliğe ait.


orthophony : n. Seslerin doğru çıkarılması, ortofoni.


para-appendicitis : n. Apandis civarında peritonla örtülü olmayan kısımların iltihabı.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


phallicism : n. Penis'i kutsal kabul etme, erkek cinsiyet organına tapınma.


pharynolith : n. Yutak taşı.


phrenalgia : n. 1. Diyafram ağrısı; 2. See: Melancholia.


proctosigmoidoscopy : n. Rektum ve sigmoidin gözle muayenesi.