Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

labioplasty nedir?

labioplasty : n. Duda üzerinde yapılan estetik ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


choana : n. (pl.Choanae). 1. Huni, kovan; 2. Burun boşlukları arka delikleri.


disinvagination : n. İnvaginasyon'u düzeltme, invaginasyonu ortadan kaldırma.


dismember : v. Kolu veya bacağı kesip çıkarmak.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


folliculosis : n. Lenf foliküllerinin aşırı gelişimi.


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


lipsotrichia : n. Saç dökülmesi.


lithophone : n. Mesanedeki taşı muayeneye yarayan alet.


maldevelopment : n. Kusurlu gelişim, gelişim anomalisi.


mammilla : n. 1. Meme başı, meme başı şeklinde organ; 2. Memecik.


meningeal : a. Beyin zarına ait, meninkse ait, meningicus.


odontoma : n. Diş sürme zamanında diş etinde meydanag elen ufak şiş (apse), odontom.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


pachyhymenia : n. Herhangi bir zarın veya zarların kalınlaşması.


palatine : a. Damağa ait, palatinus.


phalangosis : n. Kirpiklerin içe doğru kıvrılarak göze batması hali.


plug : n. Tıkaç.


pneumatocele : n. 1. Akciğer dokusu fıtığı; 2. Gazlı şiş, içinde gaz bulunan şiş, pnömatosel.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.