Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

labioplasty nedir?

labioplasty : n. Duda üzerinde yapılan estetik ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnification : n. Dokunun, özellikle akciğer dokusunun, iltihap sonucu normal yapısını kaybederek et kıvam ve görünümü alması.


chromatosis : n. Herhangi bir yüzeyde renk değişimine sebep olacak şekilde aşırı pigment toplanması, pigmentasyon.


densimeter : biochem. Yoğunluk veya izafi ağırlığı ölçme cihazı, dansimetre.


dust : n. Toz, toz şeklinde ufak tanecikler.


ethoheptazine : n. Adale spazmını gideren analjezik.


gluside : n. See: Saccharin.


phylogenic : a. See: Phylogenetic.


hematoscheocele : n. Skrotum'da kan toplanması.


hemoglobinemia : n. Kan plazmasında anormal hemoglobin bulunması.


inulin : n. biochem.Bitkilerde bulunan ve hidroliz olduğu zaman früktöz ve glikoza ayrışan nişastamsı bir madde.


lalognosis : n. Konuşma idraki, kolognoz.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


methanol : n. biochem. Berrak, renksiz, çabuk alevlenir bir sıvı olup, kendisine özgü bir kokusu vardır ve alkol, eter ve su ile karıştırılabilir (CH3OH).


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


parectasia : n. See: Parectasis.


pectinase : n. biochem. Pektinleri pıhtılaştıran bitki enzimi, pektinaz.


pick's disease : n. a) Konstriktif perikardit'te meydanag elen ve karaciğer büyümesi, karında asit oluşumu, ödem ve pleural efüzyon ile karakterize olansendrom. b) Yaşlılıkta görülen zeka anomalilerine benzeyen belirtiler veren bir çeşit beyin atrofisi.


psychologist : n. Psikoloji uzanı, psikolog.


pudendal : a. 1. Edepe ait; 2. Edep yerlerine ait.


retropharyngitis : n. Yutakardı iltihabı, retrofarenjit.