Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

labioplacement nedir?

labioplacement : n. Bir dişin dudağa doğru düşmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenesthesia : n. Herhangi bir olayın beş duyu ötesinde hissedilmesi, altıncı his.


curettage : n. Kürtaj.


distention : n. Gerilme, şişme.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


furfuraceous : a. 1.Kepekli; 2. Kepeğe benzer.


hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


iodimetry : n. Herhangi bir bileşik veya karışımdaki iyot miktarının ölçülmesi.


madarosis : n. Kirpik veyakaş dökülmesi, kaşsızlık, kirpiksizlik.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


melanin : n. Zencilerde normal olarak bulunan koyu renkli deri boyası, melanin.


odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.


orificium : n. (pl. orificia). See: orifice.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


periprostatic : n. Prostatı saran, prostat etrafında.


proteopexy : n. Proteinin vücuda bağlanması.


schizophrenic : n. Şizofreni ile alakalı olan, şizofreniyi ilgilendiren.


spermatocyst : n. Seminal vezikül


supplement : n. İlave, ek.


telediastolic : a. Diyastolün son safhasına ait.