Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

labiopalatine nedir?

labiopalatine : a. Dudaklara ve damağa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerocidal : n. Kanseri yok eden, kanseri ortadan kaldıran.


bitewing : n. Diş filmi almak için ağıza yerleştirilen küçük film.


dissociation : n. biochem. 1. Parçalara veya elementlere ayrılma (ayırma); 2. Ayrışma, çözüşme.


distortion : n. Dönme, bükülme, çarpıklık.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


geriatrics : n. İhtiyarlama meseleleri ile ihtiyarlık hastalıklarını inceleyen tıp dalı.


hyperglycosuria : n. İdrarda çok fazla şeker bulunması.


hysterurynter : n. Rahim ağzı ve servikal rkanalı genişletmek amacıyla kullanılan alet.


immunity : n. Bağışıklık muafiyet, organizmanın muayyen bir enfeksiyona karşı hassasiyetinin az veya hiç bulunmaması, imünite.


macrobiota : n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


meralgia : n. Kalça ağrısı, meralji.


mesoblast : n. See: mesoderm.


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


neurectopia : n. Siniri çıkarma ameliyesi, nevrektopi.


pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.


pancreaticoduodenostomy : n. Pankreas ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


pericementum : n. Diş kökü ile çene alveolü arasındaki doku.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.


pyroborate : n. biochem. Pirobirik asidin tuzu.