Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

labionasal nedir?

labionasal : a. Üst dudak ve burunla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomegaly : n. Kalb büyümesi.


carpo-metacarpal : a. Elbileği ve kemiğine ait.


celom : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında oluşan vücut boşluğu.


cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


coagulate : v. 1. Pıhtılanmak, pıhtılaşmak; 2. Pıhtılandırmak.


corectasia : n. Hastalık sonucu olarak gözbebeğinin genişlemesi.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


embryotocia : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük.


hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.


hematic : a. 1. Kana ait, kanlı; 2. Kana tesir eden (ilaç), 3. (pl.) n. Fizyoloji biliminin kandan bahseden dalı.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


hyposensitive : a. Normalden aşağı hassas, duyarlığı azalmış.


hypoblast : n. Embriyonun en iç zarı, endoderm.


insalubrious : a. Sıhhate yaramaz, sıhhate dokunur, zararlı.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


labio-alveolar : a. Diş alveolünün dudak tarafına ait.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.


megalo-ureter : n. Uretra büyümesi.


monochorea : n. Tek taraflı kore.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.