Bugün : 22 Mart 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

labionasal nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

labionasal : a. Üst dudak ve burunla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregmatic : a. Bregmaya ait, bregmaticus.


cholecystopathy : n. Safra kesesi hastalıkalrı.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


eusystole : n. Kalp sistolunun normal oluşu, kalbin kasılma görevinin normal seyretmesi hali.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


friability : n. Kolayca parçalanabilme veya ezilebilme niteliği, gevreklik.


glycopexic : a. Karaciğerde şeker depolanmasıyla ilgili.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


incision : n. 1. Yarma, kesme, şak, ensizyon; 2. Kesik, yara.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


maltosuria : n.İdrarda maltoz bulunuşu,maltozüri.


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.


oligodipsia : n. Susamama, oligodipsi.


orthometer : n. Gözkürelerinin dışarıya çıkma derecesini ölçen alet, ortometre.


parectasis : n. Organın aşırı genişleme göstermesi.


precranial : a. Kafatası (cranium)'nın ön kısmında.


ricinism : n. Hint yağı ile zehirlenme.


sanious : a. 1. Kan ve cerahattan oluşmuş pis kokulu akıntı (sanies) ile ilgili; 2. Kan ve cerahattan oluşmuş pis kokulu akıntı gösteren, bu nitelikte akıntı ile belirgin.


scarlatinella : n. Rubella scarlatinosa (hafif geçen ve kızıla benzeyen bir hastalık).


scopolagnia : n. Çıplak kişiyi gizlice seyretmekten cinsel haz duyma.