Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

labionasal nedir?

labionasal : a. Üst dudak ve burunla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocytoma : n. Farklılaşmamış embriyoner hücre (blastosit) lerden oluşan tümör, blastositom.


cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


distilled : a. Damıtılmış.


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


friction : n. 1.Ovma, friksiyon; 2. Kuru plöritte duyulan ve karda yürürken ayağın çıkardığı sese benzeyen ses, frotman.


galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.


glycosine : n. biochem. a) Üre ile birleşerek ürik asid meydana getiren bir madde. b) Pankreastan çıkarılan bir madde.


herniography : n. Bir çeşit fıtık ameliyatı.


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


hyposensitivity : n. See: Hyposensitivitiveness.


interureteric : a. Ureter'ler arası, ureter'ler arasında.


keratinization : n. Boynzlaşma.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


myelodysplasia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, mileyodisplazi.


myocardiograph : n. Kalp kasları hareketlerini kaydeden alet.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


osteomalacosis : n. See: Osteomalacia.


otitis : n. Kulak iltihabı, otit.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.