Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

labionasal nedir?

labionasal : a. Üst dudak ve burunla ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulphite : n. biochem. Sülfite nazaran iki misli sulfuroz asidi ihtiva eden bir tuz.


bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


buccinator : n. Üfürtücü kas, buc(s) inator.


caustic : a. & n. a) Yakıcı, b) Yakıcı madde (bileşim).


chloruria : n. İdrarda kloridlerin çoğalması.


chondrine : n. Kaburga, eklem v.s. yağından çıkan jelatin.


consanguinity : n. Kan bağı.


coracoid : a. Kargamsı, coracoides.


dietician : n. Diyet uzmanı.


gastroschisis : n. Karın duvarının doğuştan, yarık şeklinde açık oluşu.


phylogenic : a. See: Phylogenetic.


gravidism : n. Gebelik.


gynandrism : n. 1. Jinandri, erkekte hermafrodizm; 2. Kadında psödohermafrodizm.


hippocampal : a. Hippocampus'la ilgili, hipocampus'a ait.


house : n. 1. Ev, yuva; 2. derin.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


ischiococcygeal : a. İschium ve coccyx ile ilgili.


liposarcoma : Yağ elementleri ihtiva eden sarkom.


metacoele : n. Beyinde dördüncü karıncık, metasel.