Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

labiomycosis nedir?

labiomycosis : n. Mantarların dudakta sebep olduğu hastalık, dudakta görülen mantar hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

certification : 1. Bildirilmesi zorunlu bir hastalığı gerekli yerlere bildirme; 2. Belli bir dalda uzmanlaştığına dair belge kazanam; 3. Hastayı zorunlu olarak akıl hastanesine yatırma.


chiniofon : n. biochem. Acı, hafif bir kanarya sarısı renginde bir toz, amebasit.


cholangiostomy : n. Drenaj ile safra kanalını kesme ameliyesi.


cytogenesis : n. Hücre oluşumu, sitojenez.


cytotoxic : n. Hücreler için zehir karakterini taşıyan madde.


distichiasis : n. Göz kapağının iç kenarında yer alan ikicni bir kirpik sırası.


drowning : n. Suda boğulma.


embole : n. See: Emboly.


endolymphatic : a. Endolenfatik, iç lenfaya ait, endolymphaticus.


epicostal : a. Kaburga üzerinde.


ergonovine maleate : n. biochem. Uterus kasılmalarını sağlayan beyaz billüri toz.


erythrocytosis : n. see: erythrocythemia.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


submalleolar : a. Malleolus altında.


hydroquinone : n. biochem. Fotoğrafçılıkta developman eriyiğinde kullanılan bir madde, bir antipiretik (C6H4O2H2).


hyposynergia : n. Koordinasyon bozukluğu.


ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.


micro-angiopathy : n. Kan damarlarındaki bazal membranın kalınlaşması ve katalr oluşturması.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


neurofibrositis : n. Duygusal sinir liflerini içine alan kas liflerinin iltihabı, nörofibrozit.