Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

labiomycosis nedir?

labiomycosis : n. Mantarların dudakta sebep olduğu hastalık, dudakta görülen mantar hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


epidemis : n. Üstderi, epiderm(is).


graviditas : n. Gebelik.


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


hydrohystera : n. See: hydrometra.


hypovitaminosis : n. Vitaminsizlikten ileri gelen durum, hipovitaminoz.


iridocyclectomy : n. İris ve kirpiksi cismin ameliyatla çıkarılması.


leptosome : n. Dar göğüs, uzun yüz ve sivri burunla karakterize vücut yapısı, leptozom tip.


lithotomist : n. Taş çıkarma ameliyatını yapan cerrah.


magma : n. Yumuşak macun halinde madeni veya nebati bir katışık.


manner : n. Şekil, tarz.


mastodynia : n. Gebe kadınlarda (ve bazı hastalık hallerinde) meme hizasında duyulan ağrı, mastodini.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


persulfate : n. Biochem. Adi sülfattan çok sülfürik asit ihtiva eden sülfat.


phacolysis : n. Göz merceği erimesi, fakoliz.


retinaculum : n. (pl. retinacula). Kiriş yayıntısı, retinakulum.


roentgenogram : n. röntgen ışınları ile alınan resim (filim), radyogram, radyograf.


roentgenology : n. Radyoloji, radyo (röntgen) ışınları ile aypılan teşhis ve tedaviyi inceleyem bilim.


sentiment : n. Bir kişi veya bir madde üzerinde toplanan birgrup eğilim, his, duygu.


serotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.