Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

labiomycosis nedir?

labiomycosis : n. Mantarların dudakta sebep olduğu hastalık, dudakta görülen mantar hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


clinicopathologic : a. Hastalığın klinik belirtileri ve biyopsi, otopsi gibi patolojik inceleme sonuçları ile ilgili.


dermatic : a. Deriye ait, cildi.


dicliditis : n. Özellikle kalb kapağı iltihabı.


enterography : n. Barsak hareketlerinin, enterograf aracılığıyla, çizelge halinde kaydedilmesi.


fenestration : n. 1. Delik açma; 2. Ameliyatla açılan delik.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


labyrinth : n. İçkulak, labirent. labyrinthus.


horner's syndrome : n. Bir taraftaki servikal sempatik sinirlerin felcini takiben ortaya çıkan klinik tablo.


hydrophysometra : n. Uterusta sıvı veg az toplanması.


ischospermia : n. Meni salgılanmasının durması.


nephrorrhagia : n. böbrek kanaması, nefroraji.


odontobothritis : n. Diş yuvası iltihabı.


otalgia : n. Kulak ağrısı, otalji.


perimyelitis : n. Omurilik zarı iltihabı, perimiyelit.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


polypotome : n. Polip'i sapından keserek çıkarmada kullanılan bistüri.


ponticulus : n. (pl. ponticuli). Köprücük.


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.


scabby : a. 1. Yara gibi kabuk kabuk olan; 2. Uyuzlu (koyun).