Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

labiomycosis nedir?

labiomycosis : n. Mantarların dudakta sebep olduğu hastalık, dudakta görülen mantar hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocoa : n. Theobroma cacao bitkisinin tohumları, kakao.


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


cubitus : n. dirsek.


deafness : n. Sağırlık, surdite.


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


dynamization : n. Canlılık verme, ilaçla kişiyi durgun durumdan kurtararak daha hareketli hale getirme.


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


gerocomy : n. Yaşlıların uyması gereken sağlık kuralları, yaşlılık hijyeni.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


hepatoma : n. Karaciğer tümörü, hepatom.


vaccinator : n. 1. Aşıcı; 2. Aşı aleti.


hyperdynamia : n. Aşırı kuvvet, hiperdinami.


imparity : n. Eşitsizlik ,oransızlık.


inherited : a. Anne babadangeçen, atalardan geçen, atalardan gelen.


nose : n. Burun, nasus.


oophoron : n. Yumurtalık.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


phagolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagoliz.