Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

labiomental nedir?

labiomental : a. Dudaklara ve çeneye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodletting : n. Damardan kan alma, akn çekme, kan çıkarma.


carpo-metacarpal : a. Elbileği ve kemiğine ait.


cytostasis : n. Hücre gelişmesinin durdurulması veya engellenmesi.


defensive : a. Savunucu, koruyucu.


demulcent : a. 1. Yatıştırıcı, müsekkin; 2. Uyuşukluğu gidermek.


endostosis : n. Kıkırdak hücreleri arasındaki kemikleşme, endostoz.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


gonadal : a. gonadlardan meydana gelen veya gonadlara ait.


hemiageusia : n. Dilin bir yarısında tat alma duyusunun olmayışı.


junctional : a. Birleşeğe ait.


kinetin : n. biochem. Bitkilerde hücre bölünmesini sağlayan ve deoksiribonükleik asidden meydana gelen bir madde.


palliate : v. Hafifletmek (hastalık, v.s.), teskin etmek, yatıştırmak.


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


pararhotacism : n. (r) harfini doğru telaffuz edememe.


planomania : n. Gezip dolaşmağa aşırı düşkünlük, evinden ayrılıp uzun süre diğer yerlerde gezip dolaşma eğilimi.


renogram : n. Kontrast madde zerkedildikten sonra böbreklere ait beliren gölge.


rupophobia : n. Pis şeylerden aşırı tiksinme, pislikten aşırı derecede iğrenme.


scoop : n. Ölü dokuları temizlemede kullanılan kaşık şeklinde cerrahi alet, kaşık.


stream : n. Sıvı akımı, seyir halindeki herhangi bir sıvı akıntısı.


stromal : a.1. Stroma ile ilgili; 2. Stroma yapısında, stromaya benzeyen.