Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

labiomental nedir?

labiomental : a. Dudaklara ve çeneye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burimamide : n. Antistaminik bir madde.


cathexis : n. Zihni faaliyetin belli bir fikir veya nesne üzerinde yoğunlaşması.


cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


conchitis : n. Konka iltihabı.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


drowsy : a. Uyuşuk, zihni uyuşmuş,uyku basmış,sersemlemiş.


esculin : n. biochem. At kestanesi kabuğundan çıkarılan glikosit.


fimbria : n. (pl. fimbriae). Saçak.


fracture : n. Kırık, fraktür.


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


hematoxylin : n. biochem. Doku ve hücre boyalarında kullanılan bir boya maddesi.


hircismus : n. Koltuk altlarından gelen tiksindirici koku.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


lienteric : a. 1. Lienteri ile ilgili; 2. Lienteri gösteren, lienteri tarzında ishalle belirgin.


morphologist : n. Morfoloji bilgini (mütehassısı).


myelinoma : n. Miyelin tümörü.


nanoid : a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. Vücudu anormal derecede küçük olan, cüce.


nephroblastoma : n. Embriyonik doku ihtiva eden böbrek neoplazması.


nocturia : n. Gece boyucna sık ve bol miktarda idrar etme, gündüze oranla geceleri idrar miktarının artışı, noktüri.


olenitis : n. Dirsek eklemi iltihabı.