Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

labiomancy nedir?

labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillus : n. (pl. capilli). Saç, kıl.


celom : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında oluşan vücut boşluğu.


cholangiography : n. Safra yollarının radyografiis.


citrated : a. biochem. Sodyum sitratla muamele görmüş.


cytopigment : n. Hücre içinde bulunan pigment, hücre pigmenti.


dactylogryposis : n. El parmaklarının devamlı kasılı halde bulunuşu, el parmaklarının devamlı fleksiyon halini muhafaza edişiyle belirgin durum.


dermatatrophia : n. Deri atrofisi. dermatit.


drainage : n. Patolojik sııların bir lastik boru konarak akıtılması, drenaj (fitil veya tüple cerahat çekme).


dysarthrosis : n. Bir eklemin hareket kabiliyetinin şekil bozukluğu veya hastalık sonucunda azalması.


esthesiology : n. Duyu organlarının bilimsel incelenmesi, estesoloji.


eumetria : n. Sinirsel uyarının yarattığı normal hareket.


festination : n. Sinirlilikten gelen hızlı yürüme eğilimi.


gangliocyte : n. Gangliyon hücresi, gangliyosit.


lacunar : a. 1. Küçük boşluk veya aralıklarla ilgil, 2. küçük boşluk veya aralıklar göstere.


inlay : n. Bir organ veya dokunun içine sokulmuş olan aşı (transplantasyon).


intrapleural : a. Plevraiçi.


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


mors : n. Ölüm.


neurorrhaphy : n. Parçalanmış sinirin dikilmesi.


omasum : n. Geviş getiren hayvanların üçüncü mide bölümü (syn. manifold, manyplies, psalterium).