Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

labiomancy nedir?

labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoblennorrhea : n. Cerahatli balgam çıkışı ile belirgin bronşit.


characteristic : n. & a. 1. Özellik, hususiyet; 2. Kendine veya cinsine has, tipik, karakteristik.


cholcyst : n. See: Gallbladder.


choledocholithotomy : n. Koledok kanalında bulunan bir taşın cerrahi olarak çıkarılması.


colibacillemia : n. Kanda Escherichia coli bulunuşu.


contract : v. a) Birbirine doğur çekmek, kısaltmak, boyutlarını küçültmek, b) Bulaşma veya enfeksiyon yoluyla ele geçirmek.


disturbance : n. Rahatsızlık.


diuresis : n. İdrar ifrazının çoğalması.


ethmocarditis : n. Kalbin bağ dokusunun iltihabı, etmokardit.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;


fly : n. İki kanatlı küçük böcek, sinek.


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


inhalant : a.&n. 1. Havayı içine çeken; 2. İçine doğru soluk çekme; 3. Solukla içeriye çekilen ilaç.


inocyte : n. Lif dokusu hücresi, inosit.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


limophoitas : n. Açlığın sebep olduğu çılgınlık hali.


osteochondrosarcoma : n. Kemik ve kıkırdak dokularından gelişen kötü huylu tümör, yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren kondrosarkom, osteokondrosarkom.


osteoclasis : n. Sakatlığı tedavi maksadiyle bir kemiği kırma ameliyesi, osteoklazi.