Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

labiology nedir?

labiology : n. Dudak hareketleri bilgisi, labyoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cohabitation : n. Cinsel birleşim, kadın ve erkek arasındaki cinsi münasebet.


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


decidua : n. dış amniyon zarı.


deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.


decoction : n. 1. Kaynatma; 2. Herhangi bir bitkisel maddenin su içinde kaynatılması ile elde edilen sıvı (ilaç)


dicrotism : n. Nabzın çift atması, dekrotizm.


epizootiology : n. Hayvanların epideimk hastalıklarının bilimsel incelenmesi.


gallus : n. (pl. galli). Horoz.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


vaccinable : a. Aşılanabilir.


hepatization : n. Dokuların karaciğeri andıracak şekilde sertleşmes.i


laryngospasm : n. Ses şeritleri arasındaki aralığın şiddetli bir şekilde daralması, laryngismus stridulus.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


metalliferous : a. biochem. Maden hasıl eden.


mulage : n. Balmumu, parafin, alçı gibi maddelerle bir organın modelini yapma, mülaj.


nubecula : n. Kornea'da oluşan donuk leke.


occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.


palmitin : n. Palmitik asit'in gliserin ile oluşturduğu bileşik, alitin (Hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilir).


percussor : n. Perküsyon yapan alet.


pharyngopalatine : a. Yutak ve damağa ait, yutak-damak.