Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

labiolingual nedir?

labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corpuscle : n. 1. Yuvarlak şekil gösteren küçük cisim, partikül, korpüskül; 2. Kan hücresi, kan küreciği, yuvar (eritrosit veya lökosit gibi).


dermatrophia : n. Deri atrofisi.


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


enteroscope : n. Barsak içini muayeneye mahsus alet, enteroskop.


hemorrhoids : n. pl. Anus çevresindek venalarda görülen variköz değişiklikler.


karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.


lithometra : n. Uterusun ağızlaşması.


malaria : n. Malarya, sıtma.


mucific : a. See: Muciferous.


optimum : n. Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan hararet veya ışık veya gıda v.s. (yeter miktarda).


pancreaticoduodenal : a. Pankreas ve duodenuma ait.


parapophysis : n. Mukayeseli anatomie, omur alt çıkıntısına benzer çıkıntı, parapofiz.


phalacrosis : n. Kellik.


phalangectomy : n. Falanksın ameliyatla çıkarılması.


piceous : a. Ziftli, zifte benzer.


polytendinitis : n. Birkaç tendon (kiriş)'un beraber iltihabı, politendinit.


predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.


reticulin : n. biochem. Bağ dokusu liflerineait albüminli bir madde.


rheology : n. Herhangi bir sıvı akımını ve bu akımın gösterdği özellik ve değişimleri inceleyen bilim dalı, reoloji.


seromucous : a. Hem seröz hem de mükoz olan.