Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

labiolingual nedir?

labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.


corticosteroids : n. Steroid yapıda olan ve adrenal korteks tarafından salgılanan bir grup hormon.


dietotherapy : n. Diyet (perhiz) tedavisi.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


gonotoxic : a. Gonokok toksinlerinin sebep olduğu, gonokok enfeksiyonuna bağlı.


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


hygiene : n. Sağlık bilgisi, hıfzısıhha, hiyjen.


hypocholesteremia : n. Kanda kolesterol azalması, hipokolesteremi.


hypopnea : n. Dakikadaki solunum sayısı ve solunum derinliğinin azalması ile belirgin solunum, yavaş solunum.


impotence : n. Cinsel iktidarsızlık, impotensiya.


injector : n. 1. Şırınga, enjektör; 2. Enjeksiyon yapan iğneci.


isotypical : a. Aynı tipte, aynı tipe mensup olan, aynı tipe ait.


mammillitis : n. See: Thelitis.


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


myelo-encephalitis : n. Beyin ve omurilik iltihabı, miyeloensefalit.


oxyuricide : n. Oksiyürleri yokeden ilaç.


perineurium. : n. Snir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


periost. : n. See: periosteum.


radiosensibility : n. Işınıma hassasiyet.