Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

labiolingual nedir?

labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coprolalia : n. Pis ve müstehce şekilde konuşma.


Retrolental fibroplasia : Prematüre bebeği canlandırmak amacıyla yüksek yoğunlukta oksijen verilişinin sebep olduğu göz merceği arkasında bağ dokusu artımı, retinada ayrılma ve kanama ile belirgin körlüğe uzanabilen durum.


focalization : n. 1. Temerküz; 2. Muayyen mıntıkaya hasretme (hastalık), fokalizasyon.


gastrohepatitis : n. Mide ve karaciğerin iltihabı, gastrohepatit.


gastroplication : n. Mide genişlemelerinde uygulanan bir ameliyat tekniği.


tertiary : a. Üçüncü (gelen).


vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.


holergasia : n. Şahsiyet bozukluğu ile müterafık ruh hastalığı.


ideomotor : a. Bir fikrin ifadesi olarak vücutta hasıl olan ekseriyetle gayrişuuri bir harekete ait.


methyl : n. biochem. Metil a) CH3 sembolü ile bilinen bir radikal, olan alkolünün esası. b) Birçok organik katışıkların idrokarbonik esası.


monogony : n. Eşeysiz üreme. See: monogenesis.


norethisterone : n. hipofiz tarafından gonodotrophin yapılmasına engel olduğu söylenmektedir.


nymphotomy : n. Klitorisin veya küçük dudakların ameliyatla çıkarılması, nemfotomi.


oligogenics : n. 1. Zürriyetni azalması; 2. Doğum kontrolü.


ozonic ether : n. Hidrojen peroksidin eter içindeki çözeltisi.


renicapsule : n. Böbreği saran dıştabaka, böbrek kapsülü.


resuscitator : n. 1. Canlandıran; 2. Zehirlenmiş şahıslarda solunumu temin eden alet.


retrograde : a. Geriye doğru giden veya eğilen.


sedimentation : n. Çöktürme, posa veya rüsup birikmesi, sedimantasyon.


sincipital : a. Alınla ilgili.