Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

labiolingual nedir?

labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimeter : n. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet.


blennorrhea, : n. Bel soğukluğu, blenoraji.


digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


dipsomania : n. Şiddetli alkol iptilası, ayyaşlık, dipsomani.


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.


hyoid : a. Dil kemiği şeklinde.


heperaldosteronism : n. See Aldosteronism.


hyperbaria : n. Yüksek atmosfer basıncına maruz kalışın sebep olduğu vücutta bazı belirti ve bozukulklarla belirgin patolojik durum.


iliosacral : a. İlium ve sakrum'la ilgili.


infraconscious : a. Bilinçaltı, bilinç altında.


iridocele : n. Korneadaki bir yaradan irisin dışarıya doğru taşması.


iridokinesis : n. İrisin daralması ve genişlemesi, iridokinez.


left-handedness : n. Solaklık.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


lipoclasis : n. Yağın erimesi, yağın çözülerek parçalanması.


osteorrhaphy : n. Kırılmış kemiklerin birbirine dikilmesi


palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.


paracinesia : n. Motor sinir merkezlerinin hastalığına bağlı olarak iradi (istemli) kasların anormal hareketleri, parakinezi.