Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

labiolingual nedir?

labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchology : n. Bronş ve bronşiyol hastalıklarını konu alan tıp dalı.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.


clivus : n. (pl. clivi). Klivus (artkafa kemiğinin taban parçasının üst yüzü).


cuneus : n. (pl. cunei). Beynin kaması lobülü, Kuneus.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


hypsicephaly : n. See: Acrocephally.


insulinemia : n. Kanda ensülin bulunması.


malformed : a. Şekilbozukluğu gösteren, sakat, kusurlu.


melanogenesis : n. Melanin oluşumu, melanojenez.


negative : a. 1. Herhangi bir reaksiyon yaratmayan, sonuç vermeyen, olumsuz, menfi, negatif; 2. Elektrik yükü taşımayan; 3. Psikoterapi'de telkine direnç gösteren.


notalgia : n. Sırt ağrısı.


optesthesia : n. Görme duyarlığı.


oxidase : n. Oksidasyonun meydana gelmesinde rolü olan enzim, oksidaz.


pyrotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısının yükseltilemis.


rhigosis : n. Soğuk duygusu.


strangle : v. 1. Nefes borusunu sıkarak nefesini kesmek,boğmak; 2. Nefes borusunun sıkılması nedeniyle nefesi kesilmek,boğulmak.


sympatheticomimetic : a.Sempatetik sinir sistemi'nin aksine sahip, sempatetik sinir sisteminin uyarılmasından meydana gelen etkilere benzer etkiler meydana getiren ilaç.


tabardillo : n. Meksika'da görülen tifoya benzer mikrobik bir hastalık.


tannate : n. biochem. Tanik asidin tuzu.