Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

labiograph nedir?

labiograph : n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


cephalopelvic : a. Fetüs başı ve anne pelvisi ile ilgili.


cultivate : v. Mikroorganizmaları uygun ortamda üretmek.


diversification : n. Farklılaşma, değişme, değişiklik.


excitant : n. Uyarıcı ilaç.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


freckle : n. Çil, leke, benek.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


homeopath : n. Homeopati yoluyla tedavi yapan hekim.


hypotropia : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


impotence : n. Cinsel iktidarsızlık, impotensiya.


loa : n. Bir çeşit kılcal parazit.


moron : n. Amerika'da kullanılan bir deyim.


numb : a. Uyuşuk.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.


parturifacient : a. Doğumu kolaylaştıran (ilaç).


perichondritis : n. Kıkırdak zarfı (perikondr) iltihabı.


perichondrium : n. Kıkırdak zarfı, perikondr.


phasic : a. 1. Devre (faz) ile ilgili; 2. Devre (faz) gösteren, fazlı.