Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

labiograph nedir?

labiograph : n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparous : a. Bir seferde iki yavru birden doğuran, ikiz doğuran.


carious : a. Kemikleri veya dişleri çürümü.


celiotomy : n. Batın boşluğuna girmek üzere karın duvarına kesit yapma, karın açma ameliyatı.


cervicobrachial : a. Boyun ve kolla ilgili.


cholelithotomy : n. Sarfa taşı çıkarma ameliyatı.


chorioma : n. Koryon hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör, koryon tümörü. (koryoadenom gibi iyi huylu, koryokarsinom gibi kötü huylu olabilir).


cystalgia : n. Mesane'de hissedilen ağrı, mesane ağrısı.


family : n. 1. Aile; 2. Zürriyet, döl.


teratological : a. Teratolojiye ait, teratolojik


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


innominate : a. Adsız, isimsiz.


intralobar : a. Lob içi, lob içinde.


lycomania : n. See: Lycanthropy.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


nanous : a. Cüce kalmış, bodur bırakılmış.


nervousness : n. Sinirlilik, asabiyet, nervozite.


parental : a. 1. Anne ve baba ile ilgili; 2. Anne ve babadan gelen, anne ve babadan alınan.


parallergin : n. Parallerji'ye sebep olan allerjen.


phakitis : n. Göz merceğinin iltihabı.