Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

labiograph nedir?

labiograph : n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryolith : n. Gözyaşı taşı.


dimetria : n. Uterus (rahim)'un çift oluşu.


discrete : a. Ayrı.


ellipsis : n. Tamamlanmasını okuyana bırakarak yazıda bazı kelimelerin yerlerini boş bırakma, konuşurken bazı kelimeleri dinleyenin tamamlanmasına bırakarak atlama.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


glutinous : a. Yapışkan.


intercolumnar : a. Sütunlar arasında.


lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


iridocystectomy : n. İriste yapılan plastik ameliyat, iridosistektomi.


make : n. Elektrik devresinin kapanması.


mesocyst : n. Safra kesesini karaciğere bağlayan periton kıvrımı, mezosist.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


mucomembranous : a. Mukozadan oluşan, mukozalı.


phage : n. See: Bacteriophage.


pneumotropic : a. 1. Akciğer dokusu için özel ilgi gösteren; 2. Pnömokoklara hassas olan.


proctoparalysis : n. Makat büzücü kasının felci, proktoparalizi.