Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

labiograph nedir?

labiograph : n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacoustics : n. Yankı bilgisi, aksiseda ilmi.


cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


hepatocystic : a. Karaciğer ve safra kesesine ait.


tentorium cerebelli : Beyincik çadırı.


teratic : a. 1. Hilkat garibesi ile ilgil, 2. Ağır şeki bozukluğu gösteren.


guttatim : adv. Damla damla


haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.


hemodromometry : n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


iodoxyl : n. biochem. Sodyum iyodometamat.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


mud : n. Çamur.


oncoides : n. Şiş, ur, tümör, şişkinlik, şişme.


phenylketonuria : n. idrarda asit fenilpirüvik bulunması.


piperoxane : n. Feokromositom teşhisinde kullanılan bir adrenalin antagonisti.


polymelia : n. İkiden fazla kol veya adedinin normalden fazla olması.


porencephaly : n. Beyni dokusunda anormal boşlukların gelişim veya bulunması, porensefali.


preictal : a. İktus (beyin kanaması) öncesi.


proctopexy : n. Rektumun tesbiti, proktopeksi.