Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

labiograph nedir?

labiograph : n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulitis : n. Kapsül iltihabı.


cholecytectasia : n. Safra kesesinin genişlemesi.


choledochoduodenostomy : n. Ana safra kanalı ile duodenum arasında ameliyatla geçit oluşturma.


corniculum : n. Küçük boynuz, boynuzcuk.


coxal : a. Kalça eklemi ile ilgili.


dermatitis : n. Deri (cilt) iltihabı.


distomiasis : n. Trematoda (Distoma) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon, distomiyazis.


galactidrosis : n. Süte benzer ter salgılanması.


gangosa : n. Yutak burun ve yüzün nekrotik ülserasyonu.


hemostat : n. 1. Kesik damar ucunu sıkıştırarak kanamayı durdurmada kullanılan pens; 2. Bastırarak kanamayı kontrolde kullanılan küçük gazlı bez parçası.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


hydropsy : n. İstiska, hidrops.


L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


lymphadenoid : a. 1. Lenf düğümü ile ilgili; 2. Lenf düğümüne benzeyen lenf düğümü yapısında.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.


overproduction : n. Normal miktarın üstünde oluşma (Normalin üstünde salgı meydana gelişi gibi).


polyploid : a.&n. 1. Poliploidi ile vasıflı; 2. Polipolidi ile vasıflı şahıs veya hücre.


polyposis : n. Çok sayılı polip oluşumu, polipoz.