Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

labioglossopharyngeal nedir?

labioglossopharyngeal : a. Dile, dudaklara ve farinkse ait olan, bu üç oluşumu birden ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cicatricotomy : n. Gerilim gösteren nedbe üzerine kesit yapma.


clubfoot : n. Yumru ayak.


congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


cysterethism : n. Sık idrar etme hissi ile belirgin mesanede aşırı duyarlık hali.


diastole : n. Kalbin ritmik genişlemesi, diyastol.


dynamization : n. Canlılık verme, ilaçla kişiyi durgun durumdan kurtararak daha hareketli hale getirme.


ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


faveolate : a. 1. Petekli; 2. Peteksi.


glissonitis : n. Glisson kapsülü iltihabı, glisonit.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


physiotherapist : n. Fizik teadvi uzmanı.


gyrose : a. Kıvrımlı.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


histoblast : n. Doku hücresi.


heperaldosteronism : n. See Aldosteronism.


hypoisotonic : a. Ozmotik basıncı, izotonik eriyiğin basıncından daha düşük, hipoizotonik.


lipomicron : n. Yağ taneciği.


mucocolpos : n. Vagina boşluğunda mukus toplanması.


peptogeny : n. Pepton üretimi.