Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

labioglossopharyngeal nedir?

labioglossopharyngeal : a. Dile, dudaklara ve farinkse ait olan, bu üç oluşumu birden ilgilendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


colloidoclasis : n. Kan kolloidlerinin stabilitesinin bozulamsı.


deaf : n. sağır.


dehydrocorticosterone : n. biochem. Böbreküstü korteksinden çıkarılan bir steroid.


dorsispinal : a. Sırt ve omurga ile ilgli, omurganın sırt tarafı ile ilgili.


ectocondyle : n. Kemiğin dış lokması.


extinct : a. Soyu tükenmiş, ortadan kalkmış.


fundiform : a. Sapanbiçim, fundiformis.


hymenology : n. Himen bilgisi, zar anatomisi veya bilgisi, zarbilim, himenoloji.


iridorialysis : n. İrisin çevredeki yapışıklıklarından ayrılması.


mad : a. Deli.


megabladder : n. Mesanenin idrar toplanışı nedeniyle hacımca büyümesi, mesane genişlemesi.


mucinemia : n. Kanda müsin bulunuşu, müsinemi.


normoblast : n. Normal eritrosit çapında (5-10) olan çekirdekli eritrosit, eritroblast (normoblast).


opticianry : a. Gözlük mercekleri ve göz malzemesiyle ilgili meslek dalı, gözlükçülük.


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


placentography : n. Plasentanın röntgenle muayensi.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.


resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.


roentgenkymogram : n. Röntgenkimografi filmi.