Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

labioglossolaryngeal nedir?

labioglossolaryngeal : a. Dudaklarla, dil ve gırtlağa ait.

labioglossolaryngeal paralysis : Dil, dudak ve larinksin ilerleyici felci ile karakterize olan sinirsel bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deionization : ş. biochem. Bir bileşimden iyonların çıkarılması.


electrophoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle, pozitif veya negatif kutba doğru hareketi, elektroforez.


endorhachis : n. Omurilik çevresindeki dura mater.


eserine : n. See: Physostigmine.


euphoriant : a. 1. Öfori'ye sebep olan; 2. Öfori'ye sebep olan ilaç.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


hematothorax : n. Plevra boşluğuna kanama, plevra boşluğunda kan toplanması.


hemospasia : n. Kanın çekilmesi.


hypochrosis : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşuna bağlı olarak gelişen anemi; 2. Deri renginin normale oranla soluk oluşu, renk soluklğu.


hypnogenesis : n. Uyku meydana getirme, uyutma.


laryngofisusre : n. Larenks'in orta çizgi üzerinde ameliyatla çılması.


lyotropic : a. Derhal erir, hemen eriyen, liyotropik.


macrocardius : n. Fetus kalbinin aşırı büyüklüğü.


neuragmia : n. Sinir ganglionunun yırtılması, gangliondan bazı sinir liflerinin koparak ayrılması; nöragmi.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


pathomania : n. Delilik.


pineal : a.&n. 1. Çam kozalağı şeklinde, kozalaksı, pinealis; 2. Beyin epifizi.


pitch : n. 1. Zift pix; 2. Bir takım ağaçlardan çıkan çamsakızına benzer madde.


serosa : n. Seröz zar.


specific difference : Tür farkı.