Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

labioglossolaryngeal nedir?

labioglossolaryngeal : a. Dudaklarla, dil ve gırtlağa ait.

labioglossolaryngeal paralysis : Dil, dudak ve larinksin ilerleyici felci ile karakterize olan sinirsel bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condylotomy : n. Kondil'e kesit yapma.


crystalfibrin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir fibrin.


cusp : n. 1. Gittikçe incelen çıkıntı, sivri çıkıntı; 2. Kalp kapakçığını oluşturan, yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri; 3. Diş tacı üzeirndeki küçük çıkıntılardan her biri.


demyelinated : a. Miyelin kılıfını kaybetmiş, miyelinsiz.


ether : n. biochem. Lokman ruhu, eter.


ethoheptazine : n. Adale spazmını gideren analjezik.


gastroplasty : n. Mide üzerinde yapılan estetik ameliyat, midedeki herhangi bir anomali'nin ameliyatla düzeltilmesi.


herpesvirus : n. Herpes simplex, varicellazoster, cytomegalovirus ve benzeri virüsleri içine alan virüs grubu.


hypogalactia : n. Süt salgılanmasında azalma.


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


lipofuscin : n. Çeşitli hayvansal dokularda bulunan melanine benzer kahverengi bir yağ pigmenti, lipofüsin.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


micropipet : n. Küçük miktarda sıvılar için kullanılan pipet (0.1 den 1 m.a kadar).


mulatto : n. Biri beyaz diğeri siyah ırka mensup anne babadan meydana gelen melez kişi.


myonarcosis : n. Kasın uyarıya karşı kayıtsız kalışı, kas duyarlılığının olmayışı, miyonarkoz.


poikiloblast : n. Büyük ve nüveli kırmızı seri hücresi.


pulpal : a. Pulpa ile ilgili.


retothelioma : n. Retiküloendotelden oluşmuş tümör, retotelyum.


sickening : a. Hastalık (bulantı) getiren.