Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

labioglossolaryngeal nedir?

labioglossolaryngeal : a. Dudaklarla, dil ve gırtlağa ait.

labioglossolaryngeal paralysis : Dil, dudak ve larinksin ilerleyici felci ile karakterize olan sinirsel bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleb : n. Büyük kabarcık.


brachiofacial : a. Kol ve yüzle ilgili.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


dermo-jet : n. Basınçla çalışna ve deri içine sıvı verilmesini sağlayna cihaz.


deteriorative : a. 1.Bozukluk veya bozukluk hali ile ilgili; 2. Bozulma veya kötüleşme gösteren.


enteric : a. entericus, iç organ (bağır)'a ait.


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


hyperemic : a. Kan hücumuna ait.


hypolarynx : n. Larenksin glotisaltı parçası.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


intraureteral : a. Ureter içi, ureter içinde.


juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.


micrencephaly : n. Beynin anormal ve küçük ve tamg elişmemiş olması, mikrensefali.


nephrolysis : n. 1. Nefroliz; Böbrek parankimasının erimesi; 2. Böbreğin komşu dokulara olan yapışıkılklarından kurtarılması.


notomelus : n. Sırta yapışık fazladan kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


osteomatoid : a. Osteoma benzer.


rump : n. Kabaet, kıç, ilye,


salvatella : n. Salvatel, (küçük parmak sırtından başlayan toplardamar), vena salvatella.