Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

labioglossolaryngeal nedir?

labioglossolaryngeal : a. Dudaklarla, dil ve gırtlağa ait.

labioglossolaryngeal paralysis : Dil, dudak ve larinksin ilerleyici felci ile karakterize olan sinirsel bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carditis : n. Yürek iltihabı, kardit.


cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


dyspepsia : n. Hazımsızlık, dispepsi.


gangrenescent : a. Gangren'e dönüşme eğilimig österen.


genetotrophic : a. Kalıtsal nitelikteki metabolizma bozukluğu ile ilgili.


genioplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı, jenyoplasti.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


heterogenesis : n. 1. Zürriyetin soyuna benzememesi, benzemez nesil, nesil değişikliği; 2. Kendiliğinden meydana gelen, heterojenez.


leuconychia : n. pl. Tırnaklar üzerinde görülen beyaz lekeler.


maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.


mean : n. Orta, vasat, ortam.


moria : n. 1. Marazi şakalaşma temayülü; 2. Gevezelik ve budalalıkla vasıflı bunama.


noise : n. Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim.


ochronotic : a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. Okronozis gösteren, okronozis ile belirgin.


paranephros : n. Böbreküstü bezi.


pellagroid : a. Pellagraya benzer.


porta : n. (pl. portae). Kapı.


pronometer : n. Ön kol ve elin pronasyon derecesini ölçen alet, pronometre.


proteidogenous : a. Protein oluşturan, protein meydana getiren.