Bugün : 27 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

labioglossolaryngeal nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

labioglossolaryngeal : a. Dudaklarla, dil ve gırtlağa ait.

labioglossolaryngeal paralysis : Dil, dudak ve larinksin ilerleyici felci ile karakterize olan sinirsel bir hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerogenesis : n. Kanser oluşması, kanser meydana gelişi.


bran : n. Kepek.


chololith : n. Safra taşı.


chorista : n. Embriyoner gelişim hatası olarak ait olduğu organ veya oluşum dışında yerleşmiş, dolayısıyla normal yerinden uzaklaşmış doku kitlesi.


conception : n. Gebe kalma, ana rahmine düşme, döllenme.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


electrobiology : n. Canlı organizmaların elektrikle münasebeti ilmi, elektro-biyoloji.


electronic : a. Elektronlara ait, elektronlu, elektronik.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


vacciniform : a. İnek çiçek hastalığına benzer.


heteronomy : n. Diğer bir şeyin etkisine bağlı olarak faaliyet gösterme hali, gelişim veya çalışma bakımından başka bir uyarıya gerek gösterme durumu.


homogeny : Bünyece birbirine benzeyiş, tecanüs.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


protrusion : n. Çıkıntı, çıkık.


seminormal : a. Yarı normal (eriyiğin yoğunluğu hakkında).


spermatozoid : a. 1. Spermatozoon'a benzeyen, spermatozoon şeklinde; 2. Spermatozoon.