Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

labiocervical nedir?

labiocervical : a. Bir diş boynunun dudak yüzüne ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


chionablepsia : n. Kar körlüğü.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


gastrostomy : n. Yemek borusunun tıkanmalarında besinleri bir boru yardımı ile içine akıtabilmek için mide duvarında bir delik açılması.


homeotranplantation : n. Aynı türden bir şahıstan diğerine yapılan doku nakli.


impatent : a. Kapalı, tıkalı.


mastomenia : n. Adet esnasında memelerden kan gelişi.


myxoma : n. Muhtelif cins hücrelerden olan ur, miksoma (Çenealtı tükrük bezinde).


nosohemia : n. Herhangi bir kan hastalığı, nozohemi.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


phosphatide : n. See: Phospholipid.


phototropism : n. Işık tesiriyle yön tayin etme.


polycholia : n. Aşırı safra salgısı, polikoli.


postpubescence : n. Buluğ sonrası devre, ergenlik sorası dönem.


rhodophane : n. Retina konilerinde bulunan kırmızı bir pigment.


self-centred : a. See: Self-centered.


stigmatosis : n. Ülserli lekelerle belirli bir cilt hastalığı, stigmatoz.


syntaxis : n. 1. Söz dizimi, kelimelerin cümle içindeki yeri ve sırası, sentaks; 2. İki kemiğin eklem oluşturması, eklemleşme.