Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

labiocervical nedir?

labiocervical : a. Bir diş boynunun dudak yüzüne ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromoblastomycosis, : n. Bazı mantar türlerinin deri üzerinde meydana getirdiği renk değişimi gösteren siğile benzer oluşumlarla belirgin hastalık.


cyclophrenia : n. Devri, periodik delilik.


dermatitis : n. Deri (cilt) iltihabı.


estimation : n. Ölçme, tain etmek, hesaplamak,


fungemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantarların bulunuşu.


hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hyothyroid : a. 1. Hyoid kemik ve tiroid kıkırdakla ilgili; 2. Hyoid kemik ve tiroid beziyle ilgili.


idea : n. Fikir, ide.


juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.


leading : n. Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi.


malformed : a. Şekilbozukluğu gösteren, sakat, kusurlu.


meroacrania : n. Bir kısım kafa kemiklerinin doğuştan gelişmemiş oluşu, kısmi kranium yokluğu.


mesenchymal : a. Mezenşim ile ilgili.


pepsis : n. Hazım.


pregenital : a. Ergenlik öncesi.


reasonable : a. Belli bir sebebe dayanan, akla yatkın, makul.


registered : a. Kaydedilmiş, kayıtlı.


saccharide : n. biochem. Karbonhidratlar ailesinedn bir şeker serisi.


scoliometer : n. Bel kemiğindeki skolyoz derecesini ölçmede kullanılan alet.