Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

labiocervical nedir?

labiocervical : a. Bir diş boynunun dudak yüzüne ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatoid : a. Deri gibi, derisi.


dumb : a. dilsiz.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


exo-enzyme : n. biochem. Hücre dışında tesir eden enzim.


feeding : n. Gıda, yemek, besin.


glucagon : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının alfa hücrelerinde yapılan hormon.


hazardous : a. Tehlikeli zararlı.


involution : n. Genişlemiş ve açılmış bir organın asıl eski haline dönmesi.


iritic : a. İris'le ilgili.


kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.


lapactic : a. & n. See: Purgative.


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


naso : pref. Buruna ait.


neuropharmacology : n. Sinir sisteim üzerind etkili olan ilaçlarla uğraşan farmakoloji dalı.


norethisterone : n. hipofiz tarafından gonodotrophin yapılmasına engel olduğu söylenmektedir.


omentumectomy : n. Omentumun ameliyatla çıkarılması.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


parotidean : a. Paratid bezi ile ilgili.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.