Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

labiocervical nedir?

labiocervical : a. Bir diş boynunun dudak yüzüne ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorescence : n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.


blennophthalmia : n. Kataral konjuktivit-blennophthalmic, sıfat şekli.


cholestasis : n. Safra akımının azalması veya tamamen durması.


copperas : n. biochem. Demir sülfatı, zaç.


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


eonism : n. Erkeğin dişilik karakteri taşıması, eonizm.


fructosuria : n. İdrarda fruktoz bulunuşu.


litms : n. Br çeşit ciğer otundan çıkarılıp asit etkisi ile rengi kırmızılaşan ve alkali etkisi ile tabii rengini alan mavi boya, turnusol.


lymphocytic : a. Lenfosite ait.


mastatrophia : n. Göğüs (meme) atrofisi, mastatrofi.


monocyesis : n. Tek fetüslü gebelik.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


output : n. Vücuddan çıkarılan madde.


oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.


petromastoid : n. a. 1. Kulak kemikçiği; 2. Şakak kemiğinin kaya parçası ile mastoid kemiklerine ait.


pock-marked : a. Yüzünde geçirilen çiçek hastalıına ait izler gösteren, çiçek bozuğu.


procerus : a. İnce, uzun.


pyroligneous : a. Ateş harareti vasıtasıyla odundan çıkarılan.


rectification : n. Temizleme, düzeltme, tasfiye, saf hale getirme.