Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

labio-alveolar nedir?

labio-alveolar : a. Diş alveolünün dudak tarafına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


cribrum : n. Kalbur


etherification : n. Alkol'ün eter haline dönüşmesi.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


exomphalos : n. 1. Bir kısım barsakların üzeri peritonla örtülü olmak üzere göbek bölgesinden dışarı bombelik göstermesi ile belirgin doğuştan anomali, omfalosel; 2. Göbek bölgesinde bir kısım barsakların üzeri ince karın derisi ile örtülü olmak üzere dışarıya bombelik göstermesi hali, göbek fıtığı (doğuştan veya sonradan).


labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.


hemoflagellate : n. Çeşitli hayvan ve kuşların kanında parazit olarak yaşayan herhangi bir kamçılı protozoon,kamçılı kan paraziti (Trypanosoma cinsi parazit gibi).


hyperendocrinism : n. İç salgı bezlerinin aşırı çalışması, hiperendokrinizm.


pandiculation : n. Esneme ve gerinme hareketi, pandikülasoyn.


perineal : a. Perineye ait, perinealis.


pyloroduodenal : a. Pylor sfinkterine ve duodenuma ait olan, her ikisini beraberce ilgilendiren.


rachiotomy : n. Belkemiği (omurga) ameliyatı.


rhinophyma : n. Burnun nodüler ve konjestif büyümesi.


salpingography : n. Salpenksin opak madde yardımı ile röntgen resmi alınması, tübaların radyografisi, salpengografi.


scleroskeleton : n. Kemik iskelette bağlar, asyalar ve kirişlerin kemikleşmesinden ileri gelen kısım.


seroserous : a. İki seröz yüze ati.


spoil : v. 1. Bozmak, zarar vermek; 2. Bozulmak, zarar görmek.


suppuration : n. Cerahatlanma, cerahat, süpürasyon.


syngenic : a. Doğuştan, doğuştan var olan, konjenital.


tantrum : n. Aşırı öfke ile belirgin nöbet, öfke nöbeti.