Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lability nedir?

lability : n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.

emotional lability : Ruhsal durumun süratle değişmesi, özellikle ileri yaşlarda görülen bir durumdur.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


corticocerebral : a. Beyin korteksi ile ilgili.


fibril : n. Lifcik, iplikcik, fibrilla.


fluphenazine enanthate : n. Psikiyatride kullanılan bir ilaç.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


uviolize : v. Ultraviyole ışınlarına maruz bırakmak.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


hypergeusia : n. Tat alma duyusunun çok gelişmiş olması.


impatency : n. Kapanıklık, tıkanıklık.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


lecheroussness : n. Aşırı cinsel arzu gösterme hali, şehvet düşkünlüğü.


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


metamerism : n. 1. İki bileşiğin yapı bakımından aynı olmasına rağmen farklı özellikler göstermeleri hali, izomerizm, metamerizm; 2. Benzer parçaların seri halinde diziliş göstermesi (omurların dizilişi gibi).


mild : a. Hafif, orta derecede, ılımlı.


omphalotomy : n. Göbek kordonunu kesme ameliyatı, omfalotomi.


ozone : n.Elektriklenmiş ve hafif klorin kokusu veren oksijen, ozon (havayı temizlemek için kullanılrı).


periconchal : a. Konkayı saran.


pharmac(o)- : pref. İlaçla ilgili, ispençiyazi.


photogneesis : n. Işık oluşması.