Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

lability nedir?

lability : n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.

emotional lability : Ruhsal durumun süratle değişmesi, özellikle ileri yaşlarda görülen bir durumdur.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonate : n.&v. biochem. Karbonat, karbon asidi ile bir esansın bileşiminden hasıl olan bir tuz, kömür haline koymak, kömürleştirmek, yakmak.


cartilaginiform : a. Kıkırdağa benzeyen, kıkırdak gibi, kıkırdağımsı.


chronometer : n. Zamanı, kusursuz olarak ölçen alet, kronometre.


circumvascular : a. Damar çevresinde, damarı çevreleyen.


colonorrhagia : n. Kolon'dan gelen kanama, kolon kanaması.


dermato- : pref. See: Derm.


device : n. Araç, alet.


epididymotomy : n. Epididimi kesme ameliyesi.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


galactophygous : a. süt akışını durduran süt kesici.


galactotherapy : n. süt tedavisi.


gastropathy : n. Mide hastalıklarının genel adı, gastropati.


gestagen : n. Progesteron etkisi gösteren herhangi bir madde, özellikle bu etkiyi gösteren sentetik madde.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


lithiatry : n. Taşlardan bahseden tıp dalı.


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


ototomy : n. Kulak disseksiyonu veya anatomisi, ototomi.


poldine methylsulphate : n. Gıda alıdığı zaman midede meydana gelen asit salgısını önleyen bir madde.


ptomatopsy : n. Cesetin ölüm sebebini anlamak üzere kesilerek muayene edilmesi, otopsi, ptomatopsi.


sudor : n. Ter.