Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

lability nedir?

lability : n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.

emotional lability : Ruhsal durumun süratle değişmesi, özellikle ileri yaşlarda görülen bir durumdur.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenadelphus : n. Her ikisi de ayrı gelişmiş olup, sadece birkaç organı müşterek yapışık ikizler.


chymosin : n. biochem. See: Rennin.


circumoral : a. Ağzı çevreleyen, ağız çevresinden olan.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


entripsis : n. deri üzerinde sürülen yağı ovarak yedirme, yağ ile ovma.


evaporate : n. Isı yardımıyla sıvı bir cismin gaz haline dönüşmesi, buharlaşma.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.


hypermotility : n. Hareketlerin normalden daha çok oluşu.


idant : n. Verasette bir faktör olarak kabul edilen kromozom.


isotherapy : n. See: isopathy.


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


metaicteric : a. İkteri izleyen, sarılık sonrası oluşan.


ore : n. Maden cevheri.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


parotid : a.&n. 1. Kulağın yakınında bulunan, kulağa yakın; 2. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


pate : n. Baş, kafa.


prognosis : n. Bir hasalığın sonu hakkında önceden hüküm verme, pronoz (hastalığın seyri).


retrography : n. Geriye doğru yazma.