Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

labialism nedir?

labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytosmear : n. Hücrelerin mikroskopik muayenesi için lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma.


dilatability : n. Açılma kabiliyeti, dilatabilite.


dominant : n. Başat, üstün, (kalıtımla geçişte üstün olma).


dysmetropsia : n. Cisimleri, hacim ve biçim bakımından olduğundan değişik algılamakla belirgin görme bozukluğu.


egest : v. Sindirilemeyen gıda artıklarını barsaklar yoluyla dışarı atmak.


encephalometer : n. Kafatasını ölçme aleti, ensafalometre.


exflagellation : n. Protozoon'n dışarıya doğru kamçı şeklinde uzantılar meydana getirmesi.


galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


intraglobular : a.Globül içi, özellikle eritrosit içinde.


larvicide : a. 1. Larvları yokeden; 2. Larvları yok edici faktör veya madde, larvisid.


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


longevity : n. Uzun süre yaşama hali, uzun ömürlülük.


paralysis : n. Genel felç, paralizi.


paramedical : a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren; 2. Hekim'in, hekimlik dışındaki uğraşısıyla ilgili.


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.


phlebography : n. 1. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben ven veya venlerin röntgen filminin alınması, ven radyografisi; 2. Flebograf aracılığıyla venöz nabıt atımlarıın çizelge halinde kaydedilmesi, flebografi.


predisposition : n. İstidat, meyil (özellikle hasatlık).