Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

labialism nedir?

labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biose : n. biochem. See: Sacchapose.


bubonocele : n. Kasık fıtığı.


cardiovascular : a. Kalbe ve kan damarlarına ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


cheilitis : n. Dudakların iltihabı durumu.


chromomycosis : n. See: Chromoblastomycosis.


denture : n. Diş takımı, takım dişleri, takma diş.


drowsiness : n. Uyuşukluk, bilinç uyuşukluğu ile beraber seyreden uykulu hal, sersemlik hali.


dysgenesis : n. Embriyonun gelişmesi sırasında meydana gelen malformasyon.


excitant : n. Uyarıcı ilaç.


foamy : a. Köpüklü.


gastrocolic : a. Mideyi ve barsağı birlikte ilgilendiren, her iki oluşuma ait olan.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


iridomotor : a. İrisin hareketlerine ait.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


oncocyte : n. Tümör hürcesi, onkosit.


orange : n. Portakal, aurantium. (See: A Glossary of Chemistry).


pasteurellosis : n. Pasteurella cinsi bakterilerin sebep olduğu enfeksiyon, pastörelloz.


pericardiopleural : a. Perikard ve plevraya ait.