Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

labialism nedir?

labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangitis : n. Safra yollarının iltihabı.


chondrofibroma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren fibrom, kondrofibrom.


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


enterodynia : n. Barsak ağrısı, enterodini.


epispastic : n. Tahriş edici madde.


esophagoduodenostomy : n. Yemek borusu ile duodenum arasında midenin çıkarılışını takiben ameliyatla geçit oluşturma.


exaggerate : v. Büyültmek, bir şeyi olduğundan büyük veya fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


geomedicine : n. İklim ve çevre şartlarının insan sağlığı ve hastalıkların oluşması üzerine etkilerini inceleyen bilim dalı.


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


hypoprothrombinemia : n. Kanda protrombin noksanlığının mecut olması.


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


litter : n. Sedye


lymphadenotomy : n. Lenf düğümü ameliyatı, lenfadenotomi.


nephremphraşis : n. Böbrek damarlarının tıkanması.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


periost. : n. See: periosteum.


primary : n. 1.İlk, birinci, birincil, ilkel, primarius; 2.Asıl, ana, başlıca.


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.