Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

labialism nedir?

labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrocostal : n. Kaburga ıkırdaklarına ve kaburgalara ait olan, bu oluşumlarla ilgili.


decompensation : n. Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe.


diaphysectomy : n. Diyafizin kısmen ameliyatla çıkarılması, diyafizektomi.


disulphate : n. biochem. Bisülfat. Yer değiştirebilir bir hidrojen atomuna sahip sülfat.


ewing's tumor : n. 20 yaştan önce meydana gelen ve uzun kemiklerin gövde kısımlarını tutan bir çeşit sarkom.


ganglionervous : a. Sempatik sinir sisteminea it.


gauss : n. Elektromanyetik ölçü birimi, gavs.


globulolyctic : a. Eritrositleri eritici, hemoliz yapıcı.


hemostasis : n. 1. Kanamayı dindirme, kanamanın durdurulması; 2. Kan toplanması, hemostasia.


hyperplastic : a. 1. Hiperplazi ile ilgili; 2. Hiperplazi gösteren.


hypertrichiasis : n. Aşırı derecede akıl bulunması.


intraventricular : a. Ventriküliçi.


labiograph : n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.


morula : n. Embriyonun ilk gelişim safhalarından olup, blastomerler salkım şeklinde bir araya gelirler.


prepatellar : a. Diz kapağı (patella) önünde bulunan, patella önü.


progress : v. & n. 1. İlerlemek, 2. İlerleme.


pyrometer : n. 1. Yüksek ısı derecesini ölçme aleti, pirometre; 2. Isı tesiriyle cisimlerde vücuda gelen yayılmaları (genişlemeleri) ölçme aleti.


removal : n. Yerini değiştirme, nakil, kaldırma, çıkarma (organ).


secretion : n. 1. İfraz, salgı işi, sekresyon; 2. İfraz edilen (salgılanan) madde, salgı.


tangle : n. Deniz yosunu.