Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

labialism nedir?

labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackhead : n. 1. Karaciğer ve yüzde ülseratif lezyonlarla belrigin yüzde siyanoz manzarası gösteren protozoa cinsi bir parazitin sebep olduğu ağır hastalık, histomoniasis; 2. Yağ bezi ağızlarında yağ ifrazı ve pislik karışımından ibaret siyahımsı renkte kitlelerin toplanmasıyla belirgin durum, comedo.


bleedingtime : n. Cildin delinmesi halinde kanamanın kendiliğinden durması için gereken süre, kanama zamanı.


endarterectomy : n. Bir atardamarda bulunan aterom plağının cerrahi yöntemle çıkarılması.


epitheliotropic : a. Epitel hücrelerine karşı eğilim gösteren.


ethisterone : n. Progesteron'a benzer özellikleri olan ağız yoluyla etkili bir bileşim.


ignipuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırmak suretiyle gerçekleştirilen koteriason.


insalivate : v.Ağızda yemeğe salya katmak.


islet : n. Adacık.


mesoretina : n. Retina orta tabakası.


mithridatism : n. Gittikçe artan dozlarla zehir kullanarnak vücudu alıştırma.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


pericardiorrhaphy : n. Perikard dikilmesi.


pharyngemphraxis : n. Yutak tıkanması.


pilosis : n. Kılların anormal derecede büyümesi.


piriform : a. Armutbiçim piriformis.


preventorium : n. Prevantoryum, ihtiyat teadvisi yapılan hastane.


protopathic : n. Duyarlığın az olduğunu belirten bir deyim.


purinase : n. Pürin'i parçalayıcı enzim, pürinaz.


roux-en-y operation : n. Kesilen jejunum'un distal ucu, mideye ağızlaştırılır, duodenum ve pankreasa ait usareleri ihtiva eden proksimal jejunumu kısmı ile de, ilk anostomoz yerinin yaklaşık 80 mm. kadar altında ikinci bir anostomoz yapılır.


scabicide : n. Uyuz etkeni (Sarcoptes scabiei)'ni öldürücü ilaç.