Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

labial nedir?

labial : a. Dudağa ait, labialis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


compression : n. Kompresiyon, alveol ve diş kavislerinin darlaşmış olması ile vasıflı olup: 2. Solunum yolları tıkanıklığı dolayısıyle ağız içinde menfi dıştan normal atmosfer tazyiki; 2. Ağızla solunum dolayısıyle yüz kaslarının kasılması ve sonucu alveol ve diş kavislerine tazyik yapması.


dental : a. Dişlere ait.


diathermic : a. 1. Hararet geçiricilik hassası olan; 2. Elektrikle vücuda hararet verme usulüne ait, diyatermik.


helminthemesis : n. Solucan kusma.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


hysteromyoma : n. Uterus tümörü.


intermission : n. Hastalık ateşinin muvakkat olarak düşmesi.


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


meningococcidal : a. Menengokokları yokeden.


minim : n. 1. Pek ufak şey; 2. En ufak sıvı ölçüsü, bir santimetre küpün yüzde altısı.


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


oculo- : pref. gözle ilgili.


odontoceramic : a. Porselen dişe ait.


oligosaccharide : n. biochem. Hidroliz edildiğinde birkaç monosakarid molekülü meydana getiren basit bir şeker.


osteomatosis : n. Mültipl osteom oluşumu.


pediculous : a. Bitli, bitlenmiş.


pott's disease : n. Spondilit, spinal tüberküloz, omirilik çürümesi.