Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

labial nedir?

labial : a. Dudağa ait, labialis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoma : n. Epitel veya gudde dokusundan türeyen habis tümöral kütle, karsinoma.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


diverticulum : n. (pl. diverticula). See: Diverticle:


dorsalgia : n. Sırt ağrısı.


eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.


forcipate : a. Pensbiçim, forseps şeklinde.


galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).


hereditable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal.


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


homozygosity : n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.


hypereccrisia : n. Aşırı itrah.


hysterosalpingography : n. Uterus ve salpenksin radyografisi.


incarnating : a. Ete batmış, incarnatus.


inelasitc : a. Elastikiyetsiz, esnek olmayan.


legume : n. Baklagillere ait herhangi bir bitkinin tanesi veya tanesinin de içinde bulunduğu kabuğu.


lent : pref. Mercek anlamına önek.


mutagen : genetik değişim yaratan, genetik değişmeğe sebep olan (ilaç ışın v.s).


oxaluria : n. İdrarda bol miktarda oksalat çıkarılması, oksalüri.


palatoplasty : n. Damak üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat, özellikle yarık damağı düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, palatoplasti.