Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

labial nedir?

labial : a. Dudağa ait, labialis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholaemia : n. Kanda safra bulunması cholaemic.


desiccate : v. Kurutmak.


fibirnogenesis : n. Fibrin oluşması.


fleam : n. Baytar neşteri.


tephromyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, etfromiyelit.


hexadactylism : n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.


holistic : a. Bütünlüğe ait.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


leptazol : n. Barbitürat zehirlenmelerinde kullanılan güçlü bir merkez sinir sistemi uyarıcısı.


leptomeningeal : a. Pia mater ve arachnoid ile ilgili.


lightening : n. doğum sancıları başlamadan iki veya üç hafta evvel uterusun pelvis boşluğuna inmesi.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


microscope : n. Mikroskop.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


orchiodynia : n. Testis ağrısı.


organotrophic : a. Vücut organlarının beslenmesi ile ilgili.


pseudocrisis : n. Yalancı kriz.


radiosurgery : n. Radyumla yapılan cerrahi tedavi.


regurgitant : a. Akıntı yönünü geriye çeviren.


syndesmitis : n. 1. Bağ (ligaman) iltihabı, sendesmit;