Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

labia nedir?

labia : n. Dudaklar.

labia majora : Mons veneris'ten başlayarak vaginayı kuşatır tarzda aşağıya doğru inen dudağa benzeryapıda iki oluşum.


labia minora : Majora'nın iç kısımlarında yer alan iki küçük oluşum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerium : n. biochem. Ce işareti ile bilinen atom no: 58 ve atom ağırlığı: 140.13 olan kimyasal element, seryum.


contrast : a. Zıtlık, iki şey arasındaki fark veya ayrılık.


cytometry : n. Kan hücrelerinin sayımı, sitometri


digoxin : n. biochem. Digitalis lanata yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O14).


directoscope : n. Larenks'i muayenede kullanılan bir alet.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


Felty's Syndrome : n. Lökopeni ve splenomegali ile birlikte görülen kronik artrit tablosu.


flavedo : n. Sarılık (deri v.s.).


gastroenteritis : n. Mide ve barsakların iltihabı, gastroenterit.


lacerated : a. yırtılmış, yırtık.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


hypognathus : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün alt çenesine yapışık oluşu ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


mithridatism : n. Gittikçe artan dozlarla zehir kullanarnak vücudu alıştırma.


orchiectomy : n. Bir veya her iki testisin ameliyatla çıkarılması, orşiyektomi, orşidektomi.


phytosterol : n. biochem. Bitki sterolü.


plastic : a.n. 1. Plastik: Dokuyu tamir eden veya dokuya şekil veren; 2. Şekil alabilir, kalıba dökülebilir; 3. Kimyasal kondansasyon veya polemerizasyon yolu ile meydana gelen cisim, plastik.


postcentral : a. Merkez'in arkasında.


protoplasmic : a. 1. Protoplazma ile ilgili; 2. Protoplazma'dan oluşmuş, protoplazma'dan yapılı.


psychotherapy : n. Ruh hastalıklarında hasta ile problemlerini tartışma, gerçeği izah ve onu ikna esasına dayanan tedavi yöntemi, hasta zihnini çeşitli yollar (telkin, ikna vs.)'la etkileyerek hastalığı tedavi etme, ruhi tedavi, psikoterapi.


quadriparous : a. Dört çocuklu, dört defa doğum yapmış olan.