Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kyogenic nedir?

kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycardia : n. See: Bradycardia.


cervicectomy : n. Cervix uteri'nin amputasyonu.


chologenetic : a. Safra yapıcı, safra salgılayan.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


fluoroscope : n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.


hydroxyl : n. biochem. Tek değerli HO radikali, hidroksil.


hydrutic : a. 1. Hidrüri ile ilgili, 2. Hidrüri gösteren, hidrüri ile belirgin.


hypodermoclysis : n. Derialtı dokularına sıvı zerkedilmesi.


indirect : a. Dolaylı, aracılı, indirekt.


infranuclear : a. Nüvealtı.


pain : n. 1. Ağrı, acı, sızı, dolor; 2. (pl). Doğum ağrıları.


papaveretum : n. Opium alkaloidlerinin bir bileşimi.


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.


redundant : a. Gerekenden fazla, normalden fazla.


retinochoroiditis : n. Retina ve koroidin iltihabı.


rubrum : a. (pl. rubra). Kırmızı, ruber.


salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.


salk vaccine : n. Ölü viruslardan yararlanılarak hazırlanan bir çeşit poliomyelitis aşısı.