Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kyogenic nedir?

kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


centripetal : n. Ortaya doğru toplanan, su çiçeğine ait döküntülerde olduğu gibi, çevrede başlayıp merkeze doğru toplanma istidadı gösteren.


endopelvic : a. Leğen (pelvis) içi, endopelvinus.


exangia : n. Kan damarı genişlemesi.


gastroanastomosis : n. Midenin orta kısmındaki daralma nedeniyle pilor ve kardia arasında ameliyatla yeni geçit oluşturulması.


gran : pref. Tane, tanecik anlamına önek.


phthalylsulfathiazole : n. biochem. Barsak enfeksiyonlarında kullanılan beyaz billuri sülfamid (C17H13N3O6S2).


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


hepaticojejunostomy : n. Ductus hepaticus ile proksimal bir jejunum ansı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


hydrogenylase : n. biochem. Escherichia coli tarafından yapılan ve formik asidi karbon diyoksitle hidrojene ayrıştıran bir enzim.


iliopubic : a. ilium ve pubis'le ilgili.


insidious : a.Başlangıcı farkedilemeyen, sinsi (hastalık hk.).


luxation : n. Çıkık, lüksasyon


megaloblast : n. Eritrositlerin ana hücre,i megaloblast.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


orchidopexy : n. 1. İnmemiş testis'in skrotuma getirilerek dikişle tesbit edilmesi, orşidopeksi; 2. Aşağı sarkmış testis'in yukarı çekilerek skrotumda komuş dokulara dikişle tesbiti.


phrenocardia : n. Kalb semptomları ile belirli ruhi durum.


rhythmophone : n. Kalp atımlarının incelemeğe mahsus özel alet, ritmofon.


somatotropic : a. Vücudun beslenmesini ve büyümesini kamçılayan.


spirillicidal : a. Spirilleri yokeden.