Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kyogenic nedir?

kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbus : n. Soğan, bulbus.


colpotomy : n. Vaginanın kesilmesi, kolpotomi.


colypeptic : a. Sindirimi engelleyen, sindirimi geciktiren veya azaltan.


coprophiliac : n. Koprofili'ye müptela kişi.


cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.


drepanoycte : n. Orak şekli gösteren eritrosit.


intemperate : a. 1. Nefsine hakim olamayan, kendini kontrol edemeyen, itidalsiz; 2. İçkiye düşkün, aşırı içki içen (kişi).


hemocytocatheresis : n. Kan hücrelerinin yok olması.


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


infra-occlusion : n. Dişin, kapanma çizgisinin altına inmesi.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


myodynamics : n. Kasların büzülmesinden bahseden bilim.


nephritis : n. Böbrek iltihabı, nefrit.


neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).


parabiosis : n. 1. İki fetüs'ün tek organizma oluşturacak şekilde doğuştan birleşik oluşu, parabiyoz (Bazı yapışık ikizlerde olduğu gibi); 2. Sinirin gerek uyarılma gerekse uyarıyı iletme yeteneğinin geçici olarak ortadan kaldırılması.


paranasal : a. Burun boşluklarıın yakınında yer alan.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


periodontal : a. diş etrafında dişi saran.