Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kyogenic nedir?

kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeder : n. Hemofili'de olduğu gibi, sık sık kanama yoluyla kan kaybeden kimse.


exfoliation : Derinin pul pul dökülmesi.


generalize : v. 1. Yaymak, yaygın hale getirmek, her tarafa geçirmek; 2. yayılmak, her tarafa geçmek, belli bir bölge veya organdan diğer bölge veya organlara yayılmak.


interfibrillar : a. Küçük lifler arasında.


insulate : v. 1. Ayırmak, herhangi birşeyi çevresinden ayırmak, çevresi ile ilişkisini kesmek; 2. İletken bir maddeyi elektriği veya ısıyı iletmeyen bir madde ile sarmak, izole hale getirmek.


laryngorrhaphy : n. Gırtlağın dikilmeri, larenkis idkmeameliyesi


lissencephaly : n. See lissencephalia.


medullary : a. İliğe ait, medullaris.


meso-ileum : n. İleum mezosu.


neurothophy : n. Sinir dokusunun beslenmesi, nevrotrofi.


orchidotherapy : n. Testis ekstrelerinin hastalık tedavisinde kullanılışı.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


pantalgia : n. Bütün vücudun ağrıması, pantalji.


phlebograph : n. Venöz nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet, flebograf.


pollen : n. Bitki veya çiçeğin üremesini sağlayan tohum niteliğindeki toz, çiçek tozu.


post cibum : a. See: Postcibal.


pyrimethamine : n. Sıtma korunmasında kullanılan güçlü bir antamarial ilaç.


refine : v. Tasfiye etmek, saf hale koymak,temizlemek.


rhypophagy : n. Pislik (kir) yeme, ripofaji.