Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kyogenic nedir?

kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastogenesis : n. Bir hücreden oluşan canlıların tomurcuklanma suretiyle çoğalması.


blepharochalasis : n. Üst göz kapağı derisinin kapak aralığına sarkacak şekilde hipertrofi gösterişi.


cephalotomy : n. Kafatasını açma ameliyeis, sefalotomi.


concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


density : n. Kesafet, yoğunluk, dansite.


domatophobia : n. Evde yalnız kalmaktan aşırı korkma.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


subicteric : a. Hafif derecede sarılık gösteren.


melanoid : a. Melanoza veya melanine benzer.


neurotony : n. Ağrıyı ortadan kaldırma amacyıla ilgili sinirin ameliyatla gerilmesi, nörektazi, nörotoni.


ostearthrotomy : n. Kemiğin eklemli ucunu çıkarma ameliyesi, osteoartrotomi.


panagglutinin : n. biochem. Bütün kan grupları eritrositlerini aglütine eden bir aglütinin.


pleuralgia : n. Plevra ağrısı.


psycholepsy : n. Asabi veya histerik kimselerde görülen dalgınlık, hezeyan ve geçici körlük krizleri psikolepsi.


recording : n. Herhangi bir şekilde kaydetme, özellikle bir olayın seyrini çizelge halinde kağıt üzerine geçirme.


refrigeration : n. Soğuk hava tedavisi.


schistasis : n. Yarılma, çatlak, çatlaklık çatlama.


serotype : n. Serumdaki antijeni vasıtasiyle bir bakterinin tayin ve tesbit edilmesi.


sextigravida : n. Altıncı çocuğuna gebe kadın, altıncı gebeliği üzerindeki kadın.