Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

kyogenic nedir?

kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocele : n. Blastula devresindeki gebelik ürününün ortasında oluşan boşluk, segmentasyon boşluğu, blastosel.


bursotomy : n. Bursu kesme ameliyesi, bursun kesilmesi.


carnification : n. Dokunun, özellikle akciğer dokusunun, iltihap sonucu normal yapısını kaybederek et kıvam ve görünümü alması.


cenosis : n. Herhangi bir lezyona bağlı olarak, patolojik akıntı meydana gelişi.


choleic : a. Safraya ait.


coleocystitis : n. Vagina ve mesanenin beraber iltihabı.


colonometer : a. Kültür ortamında gelişen bakteri kolonilerini hesaplamada kullanılan alet.


cyanogen : n. biochem. Zehirli bir gaz, siyan, kiyanus.


cystocolostomy : n. 1. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma; 2. Mesane ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


electroencephalography : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyel farklarının kaydı ile uğraşan bilim dalı, elektroensifalografi.


halo : n. Hale, nur dairesi.


locular : a. Hücrevi, hücreli, gözeli, löküllü.


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


merorhachischisis : n. Omuriliğin kısmen çatlaması.


omoclavicular : a. Omuz ve köprücük kemiğine ait.


orthogenics : n. See: Eugenics.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


ovarioncus : n. Yumurtalık tümörü.


precipitinoid : n. biochem. Isıtılmak suretiyle tesirini kaybetmiş olan presipitin.