Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kinesthetic nedir?

kinesthetic : a. Kinesteziye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


clonic : a. Spazma ait, spazm.ı


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


depot : n. Depo.


dermatorrhagia : n. Cilt (deri) kanaması, dermatoraji.


dystrophia : n.See: Dystrophy.


ectropion : n. Gözkapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.


tertigravida : n. Üç defa gebe kalan kadın (gravida III).


inflatable : a. Hava veya sıvı ile şişebilen, bu şekilde şişirilebilen.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


mazopexy : n. See: Mastopexy.


metaplastic : a. 1. Metaplazi ile ilgili; 2. Metaplazi gösteren; 3. Metaplazi sonucu oluşan.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


oophoropexy : n. Yumurtalığın yerine tesbiti.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


petrositis : n. Şakak kemeği kaya parçasının ihtilabı.


prototype : n. 1. Esas örnek, ilk numune; 2. Kendisinden çeşitli türlerin geliştği ilk şekil, türün atası, primitif tür.


relaxant : a. 1. Yumuşatıcı, gevşetici, dinlendirici; 2. Dinlendirici ilaç veya faktör.