Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kinesthetic nedir?

kinesthetic : a. Kinesteziye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carminative : n. 1. Yel (gaz) çıkarıcı; 2. Karın ağrısını geçiren ilaç.


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


deutero-albumose : n. biochem. Suda veya tuzlu eriyiklerde eriyebilen albümoz.


diiodohydroxyqpinoline : n. bichem. Amipli dizanteride kullanılan sarı billuri toz (C9H5I2NO).


diverticulum : n. (pl. diverticula). See: Diverticle:


dysarthrosis : n. Bir eklemin hareket kabiliyetinin şekil bozukluğu veya hastalık sonucunda azalması.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


goniometer : n. Açıları ölçme aleit, gonyometre.


utriform : a. Şişe şeklinde.


lapactic : a. & n. See: Purgative.


megaloesophagus : n. Özofagus büyümesi (genişlemeis).


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.


orogenital : n. Ağıza ve dış genital organlara ait olan, bu organları ilgilendiren.


pneumomediastinogram : n. İçeriye hava sevkedildikten sonra çekilen mediasten filmi.


pneumonalgia : n. Akciğerde hissedilen ağrı, akciğer ağrısı.


postinfluenzal : a. See: Postgrippal.


pseudoangioma : n. Rekanalize olmuş vena trombosu.


ramification : n. Dallanma.


room : n. 1. Oda; 2. Yer.


scordinemia : n. Esneme ve gerilme.