Bugün : 23 Mayıs 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

kinesioneurosis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

kinesioneurosis : n. Sinir hastalığından doğan hareket bozukluğu (düzensizliği).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogram : n. Bronş sisteminin radyolojik fotoğrafı.


carbohemia : n. Kanda normal seviyenin üzerinde karbon dioksit bulunuşu, karbon dioksit'in atılamaması sonucu kanda birikim göstermesi.


centromere : n. Kromozom'un uzunlama bölünmesinden oluşan iki kromozom kolu (chromatid)'un birbirine tutunduğu bölge (Boya almadığından elektron mikroskop altında saydam görülür).


coprology : n. Dışkının incelenmesi, dışkının incelenmesini konu alan bilim dalı.


cube : n. zar, küb, cubus.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


galactotoxin : n. biochem. Sütte bakteri üremesi sonucu meydana gelen zehirli madde.


hacking : n. El kenarları ile deri üzerinden devamlı vurma hareketi (masajda uygulanan bir şekil).


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


hyperpituitarism : n. Hipofiz ön lobunun aşırı derecede faaliyet göstermesi.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


keratinous : a. Boynuzlu, boynuzsu.


lyoglycogen : n. biochem. Hücre içinde bulunan kabuk eriyebilen glikojen.


mammilliform : a. Meme başı şeklinde, meme başına benzeyen.


ordure : n. See: Excrement.


ovariotubal : a. Yumurtalık ve tubalara ait.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


permeability : n. Geçirgenlik, nüfuz ettirme yeteneği dokuların içlerinden bir maddeyi geçirme hassası, permeabilite.


pia : a.&n. 1. Yumuşak, ince, hassas; 2. Pia mater.