Bugün : 23 Mayıs 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

kinase nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

kinase : n. biochem. Bir zimojen maddeyi aktif enzim haline getiren madde, kinaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colocystoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için bir kalın barsak anusunun kullanıldığı plastik ameliyat.


cytotoxin : n. biochem. Hücreler üzerinde özel tahribedici etkisi olan bir toksin.


diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


diastolization : n. 1. Genişleme, açılma; 2. Hipertrofik rinit'te burun yollarını uygun bujilerle genişletme suretiyle yapılan tedavi.


falcial : a. Orağa ait.


hydromeningocele : n. Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının, içi serebrospinal sıvı ile dolu kese şeklinde dışarı taşması, hidromenengosel.


isophoria : n. İki gözün görm eeksenlerinin mutabakatı, izofori.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


linolenic acid : n. Doymamış temel bir yağ asidi.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


methodology : n. Yöntembilim, metodoloji.


microvillus : n. Bazı yüzeyel hücrelerden çıkan mikroskopik ince uzantılardan her biri, mikrovilüs.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.


neuronophalgia : n. Sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması, nevronofaji.


onychograph : n. Parmak uçlarındaki kan basıncını kaydeden alet, onikograf.


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.


pasta : n. See: Paste.


pavilion : n. 1. Hastanelerde asıl binadan ayrı paviyon;2. Kulak kepçesi; 3. Fallop borusunun periton ağzı.


peritrichal : a. Üzeri kamçı şeklinde uzantılar veya titrek tüylerle örtülü (bakteri veya hücre hakkında).