Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kilometer, kilometre nedir?

kilometer, kilometre : n. Bin metre, kilometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


ciliation : n. Kirpikli olma.


distractibility : n. Dikkatini bir şeye verebilme yeteneğinin kaybolması ile karakterize olan psikolojik bir durum.


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


endometrioma : n. Endometr ihtiva eden bir tümör, endometriyom.


endometriosis : n. Anormal yerde endometrium bulunması.


fenestrate : v. Dlik açmak.


girdlestone's operation : n. Osteoartrit tedavisinde uygulanan ve kalça ekleminde pseudoarthrosis meydana getiren ameliyat yöntemi.


homopolysaccharide : n. biochem. Hidrolize olduğunda yalnız bir tip şeker veren madde.


hypodiaphragmatic : a. Diyaframaltı.


intoxicant : a. 1. Zehirlenmeye sebep olan,zehirleyici; 2. Zehirlenme yapan herhangi bir madde; 3. Sarhoş edici madde (alkol, ilaç v.s.).


iridokinesis : n. İrisin daralması ve genişlemesi, iridokinez.


isthmus : n. Geçit, daraltı, kıstak, istmus.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


malarial : a. Sıtmalı.


morcellation : n. İri bir tümör ve oluşumun parçalara ayrılarak çıkarılması.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


pasteurization, pasteurism : n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.


patelliform : a. Patellabiçim, dizkapağı şeklinde.


percuss : v. muayene maksadiyle parmak veya aletle hafiğf hafif vurmak.