Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kiloliter, kilolitre nedir?

kiloliter, kilolitre : n. Bin litre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrodynia : n. Kıkırdak ağrısı.


Crohn's Disease : n. Genellikle genç erişkinlerde görülen kronik, granulamatöz bir hasatlık.


culdocentesis : n. Vagina arka cidarından girilerek yapılan Douglas ponksiyonu.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


deglutition : n. Yutma.


depurator : n. 1. Temizleyici madde; 2. Boşaltım organı, metabolizma artıklarının vücuttan atılışına hizmet eden herhangi bir orgna; 2. Deri üzerinde menfi tazyik oluşturarak ter yoluyla ıtrahı uyaran alet.


fibroid : a. Lif gibi, lifi, lifsel, fibroid.


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


intercourse : n. Münasebet, temas.


imparity : n. Eşitsizlik ,oransızlık.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


nephrotoxin : n. biochem. Böbrek dokusunun parçalanmasından doğan zehirli madde, böbrek dokusunu yok eden toksin, nefrotoksin.


oaritis : n. Yumurtalık iltihabı.


oppilation : n. See: Constipation.


order : n. 1. Sistematik tasnif; 2. Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf.


pederasty : n. Oğlancılık, kulamparalık, cinsi zevkini oğlanla tatmin etme, pederasti.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.


pneumotherapy : n. 1. Akciğer hastalıkları tedavisi, pnömoterapi.


potential : a.&n. 1. Kuvveti olan, kuvvetli, iktidarlı; 2.Elektrik potansiyeli; 3. Gerilim veya basınç.