Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kiloliter, kilolitre nedir?

kiloliter, kilolitre : n. Bin litre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botany : n. Bitkileri konu alan bilim dalı, bitkiler bilgisi, botanik.


burimamide : n. Antistaminik bir madde.


carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


dotard : a. Bunak, yaşlılık sebebiyle hafıza zayıflığı gösteren kişi.


ectoderm : n. Dışderi, ektoderm, ektoblast.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


teratologist : n. teratoloji uzmanı.


hemophobia : n. See: Hematophobia.


horror : n. 1. Ürperme, titreme; 2. Dehşetli veya korkunç şey.


hyperinsulinism : n. Aralıklı vyea devamlı olarak bilinç kaybı ile kendini gösteren, bazen konvülsiyonların da birlikteg örüldüğü klinik bir tablo.


impaludism : n. Sıtma, özellikle kişide ileri derecede bitkinliğe uzanan kronik astma.


keratinize : v. 1.Boynuzlaştırmak; 2. Boynuzlaşmak.


narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.


purulence : n. Cerahat toplama, cerahatlandırma.


radiophobia : n. Radyoaktif ışınladan aşırı korkma, ışın almaktan aşırı korkma, radyofobi.


rancid : a. Bozulma sebebiyle ekşi koku veya tat gösteren, ekşimiş.


sensitiveness, sensivity : n. Duyarlık, hassasiyet, hassaslık.


splanchnosclerosis : n. Karın organlarında sertleşme veya fibroz.


statistics : n. 1. İstatistik; 2. İstatistik ilmi.