Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kiloliter, kilolitre nedir?

kiloliter, kilolitre : n. Bin litre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crossed : a. 1. Haç şeklinde çaprazlayan; 2. vücudun karşıt taraflarını tutan.


dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


enteral : a. gastrointestinal kanalın içinde olan, bu kanalın iç kısmında bulunan.


enterolith : n. İç organlarda hasıl olan taş, barsak taşı.


esophagodynia : n. Özofagus ağrısı


laciniate : a. Püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı.


invalid : a.&v. 1. Hasta, zayıf, hastalıklı; 2. hastaya ait; 3. Hasta aam, hastalıklı kimse; 4.Çürüğe çıkarmak, hastaneye göndermek; 5. Sakatlamak, malul kılmak; 6. Hasta olmak, malul olmak, sakatlanmak, çürüğe çıkmak.


karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.


major : a.1. Daha büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2.Büyük.


mechanology : n. Makina ilmi, mekanikbilim, mekanoloji.


myonarcosis : n. Kasın uyarıya karşı kayıtsız kalışı, kas duyarlılığının olmayışı, miyonarkoz.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


pneumohydrothorax : n. Plevrararası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.


pulmodexter : n. Sağ akciğer.


pyknemia : n. Kan koyulaşması, piknemi.


retropleural : n. Plevra arkasında.


sanioserous : a. Kanlı ve cerahatli.


semicomatose : n. Yarı koma durumu, bilincin kaybolmak üzere olduğu durum.