Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

kidney nedir?

kidney : n. Böbrek.

artificial kidney : Suni böbrek, böbreğin ödev göremediği durumlarda kanın tokik maddelerden temizlenmesi için kullanılan diyaliz aleti;


contracted kidney : Kronik iltihap sebebiyle küçülmüş böbrek;


floating kidney : Çevresinde hareket edebilen böbrek, hareketli böbrek;


formad's kidney : Kronik alkolizm vakalarında görülen aşırı büyümüş böbrek;


horseshoe kidney : Her iki böbreğin alt uçlarının orta hatta birleşmesi ile belirgin doğuştan böbrek anomalisi, nal şekli böbrek;


polycystic kidney : Yapısındaki kistik oluşumların organı büyütmesi ile belirgin doğuştan böbrek anomalisi;


lardoceous kidney : Kronik nefrit;


movable kidney : (Floating kidney, wandering kidney); Lojuna iyi bağlanmadığı için yer değiştiren böbrek, mobil böbrek, ren mobilis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitewing : n. Diş filmi almak için ağıza yerleştirilen küçük film.


caduca : n. Bozulmuş dış gebelikte uterus'tan dışarı atılan, üçgen şeklinde desidua, kadük.


cathode : n. Negatif elektrik yüklü kutup (tersi: Anod).


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


fusible : a.Eritilir.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


hidr- : pref. Ter.


isotypical : a. Aynı tipte, aynı tipe mensup olan, aynı tipe ait.


lupoid : a. See: lupiform.


lymphadenosis : n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile ileri gelen lenf kansızlığı.


mening(o) : pref. Meninksler.


nas : pref. Burun anlamına önek.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


osazone : n. biochem. Şekerlerin fenil hidrazin ve asetik asitle ısıtılmasından meydana gelen bileşik maddeler, osazon.


otoblennorrhea : n. Kulaktan mukoza akması, otoblenori.


platycephalous : a. Geniş ve yassı kafalı, platisefal.


pneumonalgia : n. Akciğerde hissedilen ağrı, akciğer ağrısı.


rhinopathy : n. Burun hastalığı, rinopati.


tarsectomy : n. 1. Tarsusun bir veya daha fazla kemiklerini çıkarma ameliyatı; 2. Gözkapağı kıkırdağını çıkarma ameliyatı.


tiqueur : n. Tik gösteren kişi, tikli kimse.