Bugün : 21 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

keratometry nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


erythrocytopenia : n. Alyuvar sayısında azalma görülmesi.


Retrolental fibroplasia : Prematüre bebeği canlandırmak amacıyla yüksek yoğunlukta oksijen verilişinin sebep olduğu göz merceği arkasında bağ dokusu artımı, retinada ayrılma ve kanama ile belirgin körlüğe uzanabilen durum.


focalization : n. 1. Temerküz; 2. Muayyen mıntıkaya hasretme (hastalık), fokalizasyon.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


gastropathy : n. Mide hastalıklarının genel adı, gastropati.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


hypopsia : n. Mide salgısında pepsin eksikliği nedeniyle gıdaların yeterli şekilde sindirilememesi, pepsin eksikliğine bağlı sindirim yetersizliği.


opiomaniac : n. Afyonkeş.


orthotopic : a. Normal yerinde olan.


osteocampsia : n. Kemik kavsi.


overweight : n. Şişmanlık, obezite.


oxygenator : n. Kalb cerrahisinde kullanılan yapay akciğer cihazı.


papular : a. 1. Papüllerle ilgili; 2. Papülşeklinde, papül tabiatında; 3. Papüller gösteren, papüllerden oluşmuş.


pate : n. Baş, kafa.


pelada : n. see: Alopecia aresta.


poise : n. Mutlak viskozite (akışkanlık) birimi.


pulsus : n. See: Pulse.


pyrevemia : n. Kanda aşırı pirüvik asit bulunuşu.


radiculomedullary : a. Sinir köklerine ve omuriliğe tesir eden.