Bugün : 23 Mayıs 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

keratinocyte nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinicopathologic : a. Hastalığın klinik belirtileri ve biyopsi, otopsi gibi patolojik inceleme sonuçları ile ilgili.


complex : n. 1. Basit olmayan karışık, muğlak; 2. Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik; 3. Bilinçaltında daimi baskı altında tutulan fakat kişinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyen fikir veya duygu, kompleks; 4. Elektrokardiyogram'da kalp faaliyetindeki belli bir olayı gösteren dalga kısmı, dalga kompleksi.


corona : n. (pl. Coronae). 1. Koron, taç: Kafatası veya dişin üst yüzü; 2. diş üzerine geçirilen altın veya gümüş zarf.


external : a. Dış, dışyan, harici.


gynopathic : a. Kadın üreme organlarının hastalıklarıyla ilgili, kadın hastalıklarna ait.


hypofunction : n. fizyolojik fonksiyonun normalden az oluşu.


idiotrophic : a. yaşayan hücrelerin kendi kendilerine beslenebilmelerine ait, idyotrofik.


intoxication : n. 1. Toksik maddenin vücutta meydana getirdiği patolojik durum, zehirlenem; 2. Aşırı alkol alımının sebep olduğu bazı zihni ve psişik bozukluklar, istemli kaslar arasındaki düzenli çalışmanınbozulması ile belirgin geçici durum, akut alkol zehrilenmesi.


jactitation : n. Özellikle ateşli hastalıklarda uyuyan hastanın çırpınması, jaktasyon.


megrim : n. See: Migraine.


membrana : n. (pl. membranae). See: membrane.


microbe : n. Hastalık yapan mikro-organizma, patojen mikro-organizma, mikrop.


neomycin : n. biochem. Streptomyces fradiae kültürlerinden elde edilen antibiyotik bir madde olup, bakterilere ve actinomyces'lere etkindir, neomisin.


neuroleptics : n. Sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar.


ovariosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatal çıkarılması.


perirectal : a. rektumu saran.


perisystolic : a. Sistol öncesi, sistolden hemen önce (oluşan).


postepileptic : a. Sar'a nöbeti (krizi)ni müteakip.


premonitory : a. Önceden haber veren.


pyknomorphous : a. Hücrenin boyanan kısımlarını kesif ve homojen olarak ihtiva eden.