Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

keratinization nedir?

keratinization : n. Boynzlaşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cirsenchysis : n. Variköz venleri, onları sertleştirici ilaç eriyiği zerk ederek tedavi yöntemi.


mia tooth : Köpek dişi


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


glioblastoma multiforme : n. İleri derecede habaset gösteren bir beyin tümörü.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


terato : pref. Ucube, teras.


hyperadiposis : n. Aşırı şişmanlık.


isoprecitin : n. biochem. Aynı cinsten hayvanların serumlarına karşı tesir eden bir presipitin.


larva : n. (pl. larvae). Tırtıl, kurtçuk, sürfe, larv.


leptochymia : n. Vücut sıvılarının anormal şekilde azalması hali.


localized : a. Belli bir bölge içinde kalmış, sınırlanmış, etrafa yayılmamış.


mycotoxin : n. Mantar tarafından salgılanan toksik madde, mikotoksin.


oscillation : n. Dalgalanma şeklinde hareket, osilasyon.


pectineal : a. 1. Tarak şeklinde, taraklı; 2. Tarak şekli gösteren oluşumla ilgili.


phoresis : n. Elektrik akımı tesiriyle iyonların dokulara girmesi.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


platycrania : n. Vahşi kabilelerde kafa kemiğini yassılaştırma adei.


pseudogeusia : n. Sebepsiz tat duygusu.


pyrexia : n. 1. Humma, ateş; 2. Vücut ısısının normalden fazla olması hali, pireksi.


salpingopharyngeal : a.Östaki borusu ve farenks'le ilgili.