Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

keratinization nedir?

keratinization : n. Boynzlaşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coryza : n. Burun nezlesi, koriza.


cystendesis : n. Safra kesesi veya mesane'de yırtık v.b. zedelenmenin dikilmesi.


diclidostosis : n. Venlerdeki kapakcıkların, kemik dokusunu andıracak şekilde sertleşmesi.


disproportion : n. uygunsuzluk, oransızlık, nisbetsizlik.


encephalo-cancer : n. Beyin kanseir.


episome : n. Mikrobun yapısında antibiyotiklere karşı direnç oluşmasında rol oynadığı sanılan sitoplazma veya kromozomlar üzerinde yerleşmiş genetik materyal.


epistropheus : n. Eksenkemik, ikinci boyun omuru.


euphoria : n. hastanın kendini sübjektif olarak iyi ve kuvvetli hissetmesi, öfori.


externalization : n. Bilinçaltı çatışmaların bilinç üstüne çıkarak dışa aksetmesi.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


hormonogenesis : n. Herhangi bir hormonun oluşması.


ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.


iodothyrine : n. Tiroid bezi hormonundaki proteinle birleşik iyot.


keratome : n. Korneayı kesme ameliyesinde kullanılan cerrah bıçığı, keratom.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


nos(o)- : pref. Hastalık.


pancreathelcosis : n. Pankreasın ülserli hali.


parallagma : n. Kırık kemikte parçaların üst üste binmesi.


remedial : a. İlaç kabilinden, ilaç tesiri yapan, şafi.


rutidosus : n. Kornea'nın ölüme yakın gerginliğini kaybederek büzüşmesi.