Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

keratinization nedir?

keratinization : n. Boynzlaşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigramme : n. See: Centigram.


commensalism : n. Farklı iki organizmadan birinin faydalandığı diğerinin ise, bu durumdan etkilenmediği müşterek yaşama şekli.


emetism : n. "Ipecac" bitkisinden zehirlenme.


ferric : a. biochem. Demire ait, demirli, hadidi, demir kapsayan.


gangliectomy : n. Ganglion'un ameliyatla çıkarılması.


terramycin : n. biochem. Oksitetrasiklinin ticari adı, teramisin.


hemopericardium : n. Perikardın içine kan toplanması, hemoperikart.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


hyposalivation : n. see: Xerostomia


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


maleruption : n. Kusurlu diş çıkışı, dişin veya dişlerin normal yerinden uzaklaşarak çıkışı.


meningomalacia : n. Zar yumuşaması.


methane : n. biochem. Metan gazı (CH4).


omophagia : n. Yiyecekleri çiğ olarak yeme, omofaji.


ophthalmorrhea : n. Gözden akıntı gelişi, oftalmore.


parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.


parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.


phoresis : n. Elektrik akımı tesiriyle iyonların dokulara girmesi.


properitoneal : a. Periton önünde.