Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

keratin nedir?

keratin : n. biochem. Saç ve boynuz ve tırnağın esas maddesi, keratin.

Hard keratin : biochem. Tırnak ve saçlarda bulunan ve kükürt ihtiva eden sert keratin.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conation : v. Arzu etmek, dilemek.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


insensible : a. 1. Hissetmez; 2. Hissiz, duygusuz; 3. Cansız, baygın.


intraserosal : a. Seröz bir zarın içinde.


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


methionine : n. biochem. Kükürtlü ve esansiyel bir aminoasit, metionin.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.


phytomitogenes : n. (pl.) In vitro ve muhtemelen de in vivo olarak bağışıklığı güçlendiren maddeler.


plasmodiotrophoblast : n. Koryon villuslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası sinsityum tabakası, sinsityotrofoblast.


pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.


rider's bone : n. Ata binen kimselerde devamlı küçük travmalara bağlı olarak kalçadaki addüktör adalenin içinde oluşan kemiksi kütle.


seronegative : a. Serolojik test sonucu negatif olan, serolojik reaksiyon göstermeyen.


shell : n. Herhangi bir oluşumun etrafını saran sert tabaka, sert kabuk.


spermatogenesis : n. Spermatozoid oluşumu, spermatojenez.


suggestion : n. Telkin.


sulphafurazole : n. Etki sahası geniş olan, ancak çözünürlüğünün yüksek oluşu nedeniyle idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan bir sulfonamid.


teethe : v. Diş çıkarmak.