Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

keratic nedir?

keratic : a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ait, boynuzsu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphrasia : n. Konuşma zorluğu, konuşamamazlık.


cytomegalovirus : n. Herpes simpleş ile aynı grupa dahil olan viruslar.


dexter : adv. Sağ tarafta bulunan, sağında, sağ, sağdaki.


dysodontiasis : n. Diş çıkımında güçlük, çocukluk çağında dişlerin ağrılı veya geç çıkması.


ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.


exhibition : n. İlaç olarak verme.


gesture : n. Konuşurken sözü kuvvetlendirmek amacıyla yapılan el, yüz veya vücut hareketi, jest.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


hydropexia : n. Suyun vücutta alıkonulması, suyun doku hücreleri tarafından tutulması, su retansiyonu, hidropeksi.


hypoisotonicty : n. Hipozizotonik nitelik gösterme hali, ozmotik eriyiğin basıncında daha düşük basınca sahip olma hali.


hysteralgia : n. Uterus ağrısı, histeralji.


introversion : n.İçeriye doğru dönme veya çevrilme.


kleptomania : n. Çalma (Hırsızlık) hastalığı, kleptomani.


limbus : n. (pl. limbi). kıyı, kear.


melanedema : n. See: Anthrocosis.


monster : n. Hilkat garibesi, ucube, acayip ve tabiat üstü şey.


mortal : a. 1. Öldürücü; 2. Ölümlü, fani.


osteotabes : n. Çocuklarda görülen ve hücrelerin tahribi ile müterafık olan bir kemik iliği hastalığı.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.