Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

keratic nedir?

keratic : a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ait, boynuzsu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecostomy : n. Ameliyatla karın duvarından çekum'a açılan geçit oluşturma.


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.


hashish : n. Esrar, haşhaş.


homograft : n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.


hyperacidaminuria : n. İdrarda aminoasitlerin çoğalması.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


luxate : v. Ekleminden çıkarmak.


nociceptive : a. Ağrı veya acı verici uyarıları alarak beyin merkezine iletme yeteneğine sahip (sinir hakkında).


oxyuricide : n. Oksiyürleri yokeden ilaç.


pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.


pantophobia : n. See: panophobia.


phlogogen : n. İltihaba sebep olan herhangi bir madde.


potamophobia : n. Marazi deniz veya nehir korkusu, potamofobi.


pre- : pref. 1. Önce, evvel; 2. Prep. Önde, ön.


proteometabolism : n. Protein metabolizması.


pyknosis : n. Ölü bir hücrede nüvenin büzülmüş ve kesifleşmiş hali.


pyrophosphate : n. biochem. Pirofosforik asidin tuzu, pirofosfat.


pyrosulphate : n. biochem. Pirosülfat.


quantitative : a. biochem. Kantite (kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif.