Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

keratic nedir?

keratic : a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ait, boynuzsu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalize : v. Cismanileştirmek, şehvanileştirmek.


celosomia : n. Göğüs veya karın duvarındaki bir defekt sesebiyle başarı çıkması ile belirgin gelişim ano-kısım iç organların fıtık şeklinde dımalisi. (Sternum'un doğuştan olmayışı, yarık oluşu veya kaburga anomalileri sebebiyle gelişir).


chemotropism : n. Hücrelerin bazı kimyasal maddelere karşı gösterdikleri yaklaşma veya bu maddelerden uzaklaşma.


citral : n. biochem. Limondan elde edilen yağlarda mevcut bir aldehid (C10H16O).


coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


drop : n. Damla.


gangliocytoma : n. Gangliyon hücreleri ihtiva eden tümör, gangliyositom.


iatraliptic : a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.


intraepithelial : a. 1. Epitel hücreleri içinde; 2. Epitel hücreleri arasında.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


leg : n. Bacak.


lobar : a. Loba ait, loplu, lobaris.


mast- : pref. Meme anlamına önek.


menhidrosis : n. Menstruasyonda normalden fazla terleme, menhidroz.


miticide : n. Parazitleri yokeden ilaç, mitisid.


normospermia : n. Meni içindeki spermatozoonların miktar, şekil ve hareket bakımından normal oluşu, normospermi.


ophthalmoblennorrhea : n. Cerahatli, oftalmi.


photoscope : n. Işık kuvvetini ölçme aleti, fotoskop, fotometre.


premaxilla : n. Üst çene kemiğinin orta ön kısmı.


ptomainemia : n. kanda ptomaine bulunuşu.