Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

keratiasis nedir?

keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipedal : a. 1. Her iki ayakla ilgili; 2. İki ayaklı; 3. İki ayak yardımıyla yapılan.


bromine : n. biochem. Br Sembolü ile bilinen atom no:35 ve atom ağırlığı; 80 olan kimyasal element, brom.


chiragra : n. Uyuz.


chololith : n. Safra taşı.


cytoscopy : n. Hücre muayenesi (tetkiki).


da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


direct : a. Doğrudan doğruya yapılan, dolaysız, aracısız, direkt.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


gender : n. Cins, cinsiyet.


globulinemia : n. Kanda globulin bulunması, globülinemi.


Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.


heterophoric : a. 1. Heterofori ile ilgili; 2. Heterofori gösteren kimse.


multiglandular : a.Çok guddeli.


nasopathy : n. Burun hastalığı, nazopati.


opalescence : n. Çeşitli renkler gösterme hali, yanardönerlik.


pathergasia : n. Fonksiyonel veya organik bir sebebe bağlı zihni bozukluk.


pelopathy : n. See: pelotherapy


pericarditis : n. Perikard iltihabı, perikardit.


periepithelioma : n. Böbreküstü bezi tümörü.


polymeric : a. 1. Polimer niteliği taşıyan, polimer özellikleri gösteren; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum gösteren, bu nitelikte anomali ile belirgin.