Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

keratiasis nedir?

keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


chirurgenic : a. Cerrahi müdahaleye bağlı olarak gelişen, ameliyat sonucu oluşmuş.


chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


clonus : n. Kasılma, kramp, ispazmoz.


cornutine : n. biochem. Çavdar mahmuzu alkaloidi.


craniotympanic : a. Kafatası ve timpana ait.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


diploid : a. Yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı gösteren (hücre).


disinfestation : n. Enfestasyon taşıyan böcek, sinek veya hayvansal parazitleri öldürme.


ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.


inaction : n. Uyarılara cevap verme hali, kayıtsızlık; 2. Hareketsizlik, durgunluk.


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


leucitis : n.


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


neurotrosis : n. Sinirin dezelenmesi, sinir incinmesi, nörotroz.


osmogen : n. Enzim yapan madde, ozmojen.


patelloid : a. Patella'ya benzeyen.


ponticular : a. Köprücüğe ait.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.