Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

keratiasis nedir?

keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorenal : a. Kalbe ve böbreğe ait olan, ikisini de ilgilendiren.


cataplectic : a. 1. Katapleksi ile ilgili; 2. Katapleksi gösteren, ani kas gevşemesi ile belirgin; 3.Aniden oluşan, birden meydana çıkan.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


extracorporeal : n. Vücudun dışında kalan.


gibbous : a. Kambur


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


intravenous : a. Kara damar içi, entravenöz.


lithotony : n. Mesaneye yapılan küçük bir kesiti gererek içerdeki taşın dışarı alınması, litotoni.


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


lyotropic : a. Derhal erir, hemen eriyen, liyotropik.


methyltestosterone : n. biochem. Metiltestosteron (C20H30O2).


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


myelic : a. 1. Omurilikle ilgili; 2. Kemik iliği ile ilgili.


nonproduction : n. Meydana gelmeme, oluşmama, yokluk.


ophthalmorrhea : n. Gözden akıntı gelişi, oftalmore.


orthotonos : n. Bütün vücudun kaskatı kesilmesi.


potency : n. 1. Güç, kuvvet, enerji; 2.Erkeğin cinsel birleşim'de bulunabilme yeteneği, erkekte cinsel kudret; 3. Bir ilacın istenilen etkiyi meydana getirme gücü.


radiopaque : a. Işınımı geçirmeyen.