Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

keratectomy nedir?

keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cremaster : a. & n. Asıcı, kreman (kas).


dacryolith : n. Gözyaşı taşı.


decrudescence : n. Hastalık belirtilerinin yatışması, belirtilerin gerilemesi.


diastalsis : n. Barsakta, kontraksiyon dalgasından önce bir gevşeme dalgasının oluşmasıyla belirgin peristaltik hareket şekli.


displacement : n. 1. Yer değiştirme (organ), yerinden oynama; 2. Yerinden çıkarılma veya çıkarma.


drainage : n. Patolojik sııların bir lastik boru konarak akıtılması, drenaj (fitil veya tüple cerahat çekme).


duplication : n. 1.Çift olma, iki mislini ihtiva etme; 2. Katlanma, kat, kıvrım.


elation : n. Taşkınlık derecesinde aşırı memnuniyet hali, neşe ve sevinçten coşma (Duruma göre normal veya anormal olabilir).


endocrinopath : n. İç salgı bezi veya bezlerine bağlı hastalık gösteren kişi.


first-born : n. İlk doğan, ilk evlat.


fragrant : a. Güzel kokulu, hoş kokulu.


hemostatic : a.&n. 1. Kan dindirici (ilaç); 2. (pl.) n. See: Hemodynamics.


immunity : n. Bağışıklık muafiyet, organizmanın muayyen bir enfeksiyona karşı hassasiyetinin az veya hiç bulunmaması, imünite.


lochiometra : n. Loşi birikmesi ile uterusun şişmesi.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


normochromia : n. Normal eritrosit rengi.


orthropsia : n. Gözün şafakta öğlen sıcağına nazaran daha iyi görme yeteneği, ortropsi.


pachysomia : n. Vücut kısımlarının kalınlaşması, pakisomi.


pulp : n. Bir organın yumuşak kısmı, öz, pulpa.