Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

keratectomy nedir?

keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackhead : n. 1. Karaciğer ve yüzde ülseratif lezyonlarla belrigin yüzde siyanoz manzarası gösteren protozoa cinsi bir parazitin sebep olduğu ağır hastalık, histomoniasis; 2. Yağ bezi ağızlarında yağ ifrazı ve pislik karışımından ibaret siyahımsı renkte kitlelerin toplanmasıyla belirgin durum, comedo.


celliform : a. Hücre şeklinde, hücreye benzeyen.


cervicoplasty : n. 1. Boyun üzerinde yapılan estetik ameliyat; 2. Uterus serviksi üzerinde yapılan estetik ameliyat.


corticobulbar : a. Beyin korteksi ve medulla oblongata ile ilgili.


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


filament : n. Lif.


flush : a. Yüz ve boynun kızarması.


heterophoria : n. Gözün görüş ekseninin, herhangi bir yönde sapma eğilimi göstermesi, heterofori.


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


minor : a. Küçük (Parvus'un komparatif şekli), minoris.


multifetation : n. Rahim içinde üç veya daha ziyade fetüs'ün gelişmesiyle belirgin çoğul gebelik, multifetasyon.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


pathoglycemia : n. Hastalık sebebiyle kanda şeker bulunması, patoglisemi.


phacoanaphylaxis : n. Göz merceği proteinlerine karşı anafilaksi.


phenylbutazone : n. Uzun etkili ve güçlü bir analjezik.


prostatovesiculectomy : Prostat ve mein kabarcıklarının çıkarılması.