Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

keratectasia nedir?

keratectasia : n. Kornea çıkığı, keratektazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

born : a. 1. Doğmuş; 2. Doğuştan.


ceroma : n. Yumuşama ile belirgin dejenerasyon gösteren tümör (Balmumu yapı ve kıvamı gösterir).


elephantiasis : n. Çok defa organa kısılı kalan ve lenfa sistemindeki bozukluktan ileri gielen bağ dokusu çoğalması, elefantiyazis (fil hastalığı).


enchondral : a. Kıkırdak içinde (yerleşmiş veya oluşmuş).


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


gamgee : n. İnc gaz içine beyaz pamuk yerleştirilerek yapılan bir çeşit emici madde.


intercapillary : a. Kılcal damarlar arasında.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


hemopleura : n. See: Hemothorax


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


local infection : Lokal enfeksiyon.


maleruption : n. Kusurlu diş çıkışı, dişin veya dişlerin normal yerinden uzaklaşarak çıkışı.


nosochthonography : n. See: Geomedicine.


parametropathy : n. Parametrium'u tutan herhangi bir hastalık.


periapical : a. Diş kökü apeksini çevreleyen (saran).


phenozygous : a. Yüzü kafa kemiğinden geniş olan.


pneumatorrhachis : n. Omurga kanalında gaz bulunması.


procreation : n. Üreme, çoğalma.


radiculomedullary : a. Sinir köklerine ve omuriliğe tesir eden.