Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

keratectasia nedir?

keratectasia : n. Kornea çıkığı, keratektazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.


chin : n. Çene.


drops : n. Damlatılarak kullanılan sıvı ilaç, damla ilaç.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


hypnotism : n. Sun'i uyutma, hipnotizma.


infundibulum : n. (pl. infundibula). 1. Huni; 2. Huni şeklinde geçit.


lysine : n. biochem. Esansiyel bir aminoasit, lizin.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


mould : n. Çok hücreli mantar.


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.


neurogenous : n. Sinir sisteminden doğan, nötrojen.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


parasiticide : n. Parazitleri yokeden madde, parazitisid.


pericardosis : n. Perikard hastalığı.


protractile : a. Uzayabilir, germekle uzatılabilir.


puerperant : n. Lohusa, lohusalık devresindeki kadın.


siphon : n. & v. 1. Bir ucu uzun eğri boru; 2. Birkabdan diğerine hava basıncı ile su boşaltmağa mahsus eğri boru, sifon; 3. Bazı kabuklu hayvanların içinden su çektiği veya dışarıya su verdiği organ; 4. Sifon ile su çekmek, sifondan geçirmek veya geçmek.


staphylion : n. Sert damağın arka kenarının orta noktası.