Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

keratectasia nedir?

keratectasia : n. Kornea çıkığı, keratektazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concoction : n. İki veya daha ziyade madde karışımından meydana gelen tertip, karışım.


cor, : n. See: Heart.


embryotomy : n. Doğum imkanı olmayan hallerde annenin hayatını kurtarmak için çocuğun kesilerek rahimden çıkarılması, embriyotomi.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


histaminase : n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.


hypolipemia : n. Kanda yağ miktarının ileri derecede azalışı.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


masculinovoblastoma : n. Erkekleştirenyumurtalık tümörü.


metrectopy : n. Uterus'un normal yeri dışında bulunuşu, uterus ektopisi.


oestrone : n. Oestradiol'e benzeyen ve daha çok yerel uygulamalarda kullanılan bir hormon.


pod : pref. Ayak anlamına önek.


psychoallergy : n. Bazı şeylere karşı ruhsal açıdan hassasiet belirmesi, kişinin belli şahıslara, belli kavram veya görüşlere aşırı duyarlılık göstermesi hali.


pyelocystitis : n. Piyelon ve mesane iltihabı.


recurrent : a. 1. Dönüp aksi istikamete giden (arter); 2. Tekerrür eden, nükseden, avdet eden, tekar görünen (beliren), recurrens.


rete : n. (pl. retia). Ağ, şebeke, örgü (sinir v.s).


sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.


sciatica : n. Kalça sinirlerinin nevraljisi ve iltihabı, siyatik.