Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

keratectasia nedir?

keratectasia : n. Kornea çıkığı, keratektazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blemish : n. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren sınırlı bölge, estetiği bozan bu cins herhangi bir kusur veya anomali.


breech : n. Kalça, but.


cicatrize : v. Nedbe oluşması suretiyle iyileşmek.


consultant : n. Müşavir hekim (doktor), konsültan.


decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).


ferrous : a. biochem. İki kıymetli demiri ihtiva eden.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


hemilaminectomy : n. Omur yaprağının kısmen ameliyatla çıkarılması.


hepatocellular : a. Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen.


hyperpinealism : n. Kozalaksı bezlerin aşırı faaliyeti.


hypopnea : n. Dakikadaki solunum sayısı ve solunum derinliğinin azalması ile belirgin solunum, yavaş solunum.


jugum : n. (pl. juga). Kabartı.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


nematospermia : n. Spermatozoonların, normale oranla uzun kuyruk taşımaları hali.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.


periblast : n. Nüvedışı hücre protoplazması.


plumbism : n. Kurşun zehirlenmesi.


pyovesiculosis : n. Meni kabarcığında cerahat bulunması,cerahatli seminal vezikül.


renninogen : n. Rennin'i oluşturacak öncü hücre.


retinoid : a. Retina şeklinde retinaya benzer.