Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

keratectasia nedir?

keratectasia : n. Kornea çıkığı, keratektazi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blindness : n. Körlük.


cecitis : n. Çekum iltihabı.


ejaculation : n. Fışkırma, atım (meni, idrar v.s) ejaculatio


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


eunuch : n. Hadım.


fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.


hepatophyma : n. Karaciğer'de gelişen apse, karaciğer apsesi.


subicteric : a. Hafif derecede sarılık gösteren.


tenosynovitis : n. Bir kiriş kılıfının iltihabı, tenosinovit, tenovajenit.


heteradenic : a. 1. Heteradeni ile ilgili; 2. Heteradeni gösteren, heteradeni ile belrigin; 3. Heteradeni'ye benzeyen, heteradeni niteliğinde.


hydration : n. biochem. Kimyasal ayrışım olmadan, bir maddenin su ile birleşmesi.


marasmic : n. See: Marantic.


myelotoxin : n. İlik hücrelerini yok eden bir toksin.


narcohypnia : n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.


omphalo- : pref. Göbekle ilgili.


rheology : n. Herhangi bir sıvı akımını ve bu akımın gösterdği özellik ve değişimleri inceleyen bilim dalı, reoloji.


rotator : a. 1. Dönen, ekseni etrafında dönme gösteren; 2. Dönmeğe bağlı, dönmenin sebep olduğu.


salpingo-oophorectomy : n. Dölyatağı (Fallop) borusunu ve yumurtalığı çıkarma ameliyatı.


satellite : n. 1. Kendisinden daha büyük oluşuma bağlı olarak hareket gösteren veya ona eşlik eden aynı cinsten daha küçük oluşum, peyk, satelit; 2. Ana kromozom'a, sap şeklinde ince uzantı ile tutunmuş küçük kromozom parçası.


serum : n. (pl. Sera). Kan pıhtılaştıktan sonra geriye kalan sıvı kısmı (plazmadan farkı fibrinojensiz oluşudur).