Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

keratalgia nedir?

keratalgia : n. Kornea ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis : n. Akciğerlerde ve bronşlarda yerleşen bazı mantar hastalıklarına verilen genel isim.


chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


corpulent : a. Aşırı şişman.


coverglass : n. Mikroskopik muayenede, lam üzerine örtülen kare şeklinde ince cam, lamel.


emmenology : n. Menstruasyon hakkındaki bilgiler, emenoloji.


endocrinopath : n. İç salgı bezi veya bezlerine bağlı hastalık gösteren kişi.


endometritis : n. Rahim (uterus) mukozasının iltihabı.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


flatworm : n. Yassı şekil gösteren barsak paraziti, yassı kurt, yassı solucan, Platyhelminthes (yassı helmintler) koluna mensup herhangi bir barsak paraziti.


fold : n. Kat, kıvrım.


phrenohepatic : a. Diafragma ve karaciğer'le ilgili.


subhepatic : a. Karaciğeraltı, karaciğer altında bulunan.


intranuclear : a. Çekirdek içi, çekirdek içinde.


microcheilia : n. Dudağın normalden küçük olması, küçük dudaklılık, mikrokili.


oncoides : n. Şiş, ur, tümör, şişkinlik, şişme.


ophthalmodynamometry : n. Göz arterindeki kan basıncının, oftalmodinamometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmodinamometri.


osteopedion : n. Uzun süre uterus içinde kalarak kalsifikasyona uğramış ölü fetüs, taş bebek.


postsyphilitic : a. Sifiliz sonu, sifiliz sonrası.


thlipsencephalus : n. Kafatası sakat (kusurlu) olan ucube.


thyroprival : a. Tiroid bezi faaliyetinin azalması veya tiroid bezinin çıkarılamsı sebebiyle meydana gelen.