Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kerat- nedir?

kerat- : 1. Kornea anlamına önek; 2. Boynuzumsu doku, boynuzumsu tabaka anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleidocostal : a. Köprücük kemiği (clavicula) ve kaburgalarla ilgili.


colilysin : n. biochem. Eschercihia coli tarafından yapılan bir lisin, kolilizin.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


cytocarcinoma : n. 1. Kistik oluşumlar gösteren adenokarsinom, cystaadenocarcinoma; 2. Kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


erythroleukemia : n. kanda genç eritrosit ve lökositlerin aşırı miktarda artışı ve bir kısmının atipi göstermesi ile belirgin öldürücü seyir gösteren anemi, eritrolösemi.


gametocide : n. Sıtma parazitlerini öldüren ilaç.


hepatolienomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


hydrocele : n. testislerde yaralanma, iltihap ve genel ödem sonunda seröz bir sıvı (mayi) toplanması, hidrosel.


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


laparoscope : n. Karın boşluğu ve karın organlarını görerek muayene amacıyla karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet, laparoskop.


lepromatous : a. 1. Leprom ile ilgili; 2. Leprom görünümünde; 3. Leprom gösteren, leprom'lardan oluşan.


martial : a. Demirli, demir ihtiva eden.


megalencephalia : See: Megalencephaly.


melagra : n. Kol veya bacak kaslarında hissedilen ağrı.


ontogeny : n. 1. Organizmanın kaynak ve gelişimi; 2. Buna ait tarih ve bilgi, ontojeni.


osteohalisteresis : n. Kemiğin madeni elementlerinin azalamsı.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


paracolpium : n. Vagina'yı çevreleyen bağ dokusu.


pro- : pref. Ön, önde önünde, önce, evvel.