Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kerasin nedir?

kerasin : n. biochem. See: Cerasin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centroplasm : . Sentrozom'un protoplazması, sentroplazma.


chlorotrianisene : n. Stilboesterol yerine kullanılan bir ilaç.


elbow : n. Dirsek.


fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül


fiber, fibre : n. İplik şeklinde ince uzun oluşum, lif (sinir veya kas lifi).


gangliform : a. Gangliyon şeklinde, düğümsü.


hirudo : n. Sülük.


hydroquinone : n. biochem. Fotoğrafçılıkta developman eriyiğinde kullanılan bir madde, bir antipiretik (C6H4O2H2).


hypoestrogenemia : n. kanda düşük miktarda estrojen bulunuşu.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


irrigator : n. İrigatör.


isothermal : a. Aynı hararette olan.


keratoconjunctivitis : n. Kornea ile konjonktivin iltihabı, keratokonjonktivit.


nos(o)- : pref. Hastalık.


nyxis : n. 1. Delme; 2. Ponksiyon yapma.


oesophagostomum : n. Çeşitli türleri hayvan barsaklarında hastalığa sebep olan bir yuvarlak solucan cinsi.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


poikilotherm : n. Vücut ısısı içinde bulunduğu ortamda tabi olan canlı.


polypotome : n. Polip'i sapından keserek çıkarmada kullanılan bistüri.


pyretogenesis : n. Hummanın meydana gelişi, ateş meydana gelme, piretojenez.