Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

kerasin nedir?

kerasin : n. biochem. See: Cerasin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorpromazine. : n. biochem. Sinir sisteminde depresyon yapan bir madde.


conjunctiva : n. Göz kapaklarının iç yüzeyi ile skleranın bir kısmını örtmüş ince zar, conjunctiva, konjonktiv.


convertible : a. Değişebilir, çevrileiblir, dönüşebilir.


coprophilia : n. 1. Dışkı'ya karşı anormal ilgi duyma, dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel zevk alma eğilimi; 2. Bazı mikro-organizmalarda görülen dışkı üzerinde gelişip üreme niteliği.


crest : n. Kabartı, özellikle kemik üzerinde belli bir hat boyunca uzanan kabartı.


cryoprobe : n. Dondurucu sonda, biopsi amacı için kullanılabilir.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


field : n. Saha, alan.


intermarriage : n. 1. Farklı ırklar arasında evlenme, değişik millet fertleri arasında evlenme; 2. Kan akrabalığı olan kişiler arasındaki evlenme, yakın akraba fertleri arasında evlenme.


lacus : n. Göl.


motorius : n. Motor sinir.


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


neostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir madde.


nephrotoxin : n. biochem. Böbrek dokusunun parçalanmasından doğan zehirli madde, böbrek dokusunu yok eden toksin, nefrotoksin.


pseudoplepsis : n. Çarpık görme.


pyoureter : n. Üreterde cerahat toplanması.


sialoadenectomy : n. Salya bezinin kesilerek çıkarılması.


spermatolysin : n. Spermatozoidleri yokeden bir lizin.


spondylodynia : n. Omur ağrısı, omurga ağrısı.


thermosteresis : n. Isıdan yoksun etme.