Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kerasin nedir?

kerasin : n. biochem. See: Cerasin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catamnesis : n. Hastanın tedaviye alındıktan sonraki hikayesi, herhangi bir hastalıktan tedaviye alınan hastanın hayatının sonuna kadar hastalığın gösterdiği seyir ve nükslerle ilgili hikayesi.


celliferous : a. Hücreler oluşturan.


cerebroocular : a. Beyin ve gözle ilgili.


chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


deferential : a. Sperma kanalına ait, deferentialis.


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


dorsodynia : n. Sırt kaslarında duyulan ağrı, sırt ağrısı.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


leprotic : a. Cüzama ait, leprotik.


meningocortical : a. Meninkslere ve kortekse ait.


multicuspid : a. 1. Üzerinde çok sayıda sivri çıkıntı gösteren; 2. Çok sayıda kapakçık gösteren, çok kapakçıklı.


osler's nodules : n. Avuç içinde veya ayak tabanında veya el veya ayak parmaklarının yumuşak kısımlarında emboliye bağlı olarak meydana gelen küçük, ağrılı nodüller.


ovariprival : a. Yumurtalık kaybından doğan.


parablepsis : n. Hatalı görme, gözlerin eşyayı, olduğunun dışında yanlış algılaması, cisimlerin olduğundan başka şekillerde algılanması ile belirgin görme bozukluğu.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.


pylorostenosis : n. Pilor stenozu.


retro-esophageal : a. Özofagus ardı.


schizogony : n. Eşeysiz (asexual) üreme, protozoerlerin birçok parçaya ayrılmak şeklindeki üremeleri, şizogoni.


septal : a. Septuma ait.