Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kerasin nedir?

kerasin : n. biochem. See: Cerasin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

commensal : a. Tam parazit olmayarak başkasından veya başkası üzerinde veya başkası ile beraber beslenen.


constrictor : n. 1. Sıkıcı kas; 2. Büzücü.


cumulus : n. kabartı gösteren hücre kümesi, hücre yığını.


dacryocele : n. Gözyaşı kesesi fıtığı.


diazepam : n. Adale gevşetici özellikleri olan bir trankilizan ve sedatif ilaç.


exitus : n. 1. Dışarı çıkılacak yer; 2. Ölüm.


flexibility : n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.


galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.


gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.


hapten : n. See: haptene.


iridencleisis : n. Bir göz ameliyatı.


ischiocavernous : a. İschium ve corpora cavernosa ile ilgili.


isthmoplegia : n. İstmus fecli.


keno- : Boş anlamına önek.


law : n. Kural, kanun.


leukoprotease : n. biochem. Lökositlerde bulunan ve proteini parçalayan bir enzim.


malignancy : n. Habaset.


momentum : n. 1. Bir cismin hareket miktarı, moment; 2. Kitlenin sürat ile çarpımı.


mythomania : n. Marazi yalan söyleme ve mübalağa etme eğilimi, yalancılık, mitomani.


necr (o) : pref. Ölüm.