Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kerasin nedir?

kerasin : n. biochem. See: Cerasin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crateriform : a. Krater şeklinde, kenarları kabarık ortası çukur.


episternal : a. Sternum üstü.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


fistulotomy : n. Fistülü yarma ameliyesi, fistülotomi.


hermaphrodite : n.&a. Hem erkek hem dişi (kimse), Hermafrodit, hünsa.


uteroscopy : n. Rahim boşluğunun uteroskop aracılığıyla muayenesi, histeroskopi, uteroskopi.


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


hydrotypanum : n. Timpan boşluğunda sulu sıvı birikmesi.


Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).


myelomeningitis : n. Belkemiği (omurilik meninks) iltihabı, miyelomenenjit.


neuritic : a. Nevrite it.


oxygeusia : n. Tad alma duyusunun fevkalade keskinilği.


polymyxin : n. biochem. Bacillus polymyxa'dan elde edilen antibiyotik bir madde, polimiksin.


postcentral : a. Merkez'in arkasında.


proteid(e) : n. biochem. Proteinin başka bir kimyasal mürekkeple bileşimi, proteid.


protovertebra : n. See: Somite.


pyrometer : n. 1. Yüksek ısı derecesini ölçme aleti, pirometre; 2. Isı tesiriyle cisimlerde vücuda gelen yayılmaları (genişlemeleri) ölçme aleti.


retardation : n. 1. Tehir, geciktirme, gecikme; 2. Geç gelişim.


sal : n. biochem. Tuz.


segregation : n. 1. Ayırım, özellikle hususi bir amaçla yapılan ayırım, ayırma; 2. Cinsiyet hücrelerinin meyotik bölünmesi esnasında homolog kromozomların birbirinden ayrılması (Biri bir hücreye diğeri öbür hücreye geçer).