Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

kerasin nedir?

kerasin : n. biochem. See: Cerasin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinicopatology : n. See: Clinical pathology.


consulting : a. & n. 1. İstişare etme; 2. Müşavir.


endolysin : n. Hücre içinde bulunan ve bakterileri yok eden lenfositik madde.


exothermal : a. Isı veren, hararet yükselişi ile belirgin, ısı oluşmasıyla beraber seyreden.


flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hydrometrocolpos : n. Uterus ve vaginada sulu sıvı toplanması.


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


isotope : n. biochem. Kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı olup atom ağırlıkları farklı olan elemanlardanbiri, izotop.


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


mumps : n. Kabakulak hastalığı, epidemik parotid.


nutatory : n. See: Nutation.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


peptonization : n. Proteinlerin pepsin etkisiyle pepton'lar haline dönüşmesi, peptonizasyon.


psychotherapy : n. Ruh hastalıklarında hasta ile problemlerini tartışma, gerçeği izah ve onu ikna esasına dayanan tedavi yöntemi, hasta zihnini çeşitli yollar (telkin, ikna vs.)'la etkileyerek hastalığı tedavi etme, ruhi tedavi, psikoterapi.


rectosigmoidectomy : n. Rektum ve sigmoid kolonun birlikte çıkarılması.


rutin : n. biochem. Damar duvarının geçirgenliğini azaltan bir maded (27H30O163H2O).


saccharate : n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.


scalpriform : a. Keski şeklinde.