Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

keracele nedir?

keracele : n. Sert tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinogen : n. Kanser meydana getiren herhangi bir madde.


cardiopalmus : n. Kalb çarpıntısı.


colourless : a. Renksiz.


dentinogenesis : n. See: dentinification.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


glandulosity : n. Guddelik, gudde.


gordh needle : n. Kauçuk bir diframı olan ve intravenöz kullanım için yararlanılan bir iğne.


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


iridal : a. İrise ait.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


monilethrix : n. Saçların kırılması ve boncuklaşması ile belrien bir hastalık.


narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.


nephrorrhagia : n. böbrek kanaması, nefroraji.


obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.


overcorrection : n. Görme bozukluğunu düzeltmek için haddinden fazla kuvvetli mercek kullanma.


pancarditis : n. Kalbin bütün zarlarının iltihabı, pankardit.


phenozygous : a. Yüzü kafa kemiğinden geniş olan.


revulsive : a. & n. Hastalığı vücudun bir kısmından diğer bir kısmına nakleden (ilaç), revülsif.