Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

keracele nedir?

keracele : n. Sert tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centimeter : n. Metre'nin yüzde biri, santimetre.


Day hospital : n. Gündüz hastanesi.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


exudative : a. Terletici


fundic : a.See: Fundal.


gamete : n. 1. Gamet, cinsiyet hücresi (yumurta ve spermatozoid); 2. Sıtma parazitlerinin aldıkları özel cinsel şekil.


globulous : a. Küre şeklinde, yuvarlak.


glycolysis : n. Glikozun vücuttaki glikolitik fermentlerle parçalanması.


intercalary : a. Araya sokulmuş, ilave edilmiş.


hypothermy : n. See: hypothermia


hypnolepsy : n. Anormal uykusuzluk.


incudal : a. Örs kemiğe ait.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


paratracheal : a. Nefes borusu yanında, konjonktivit.


pericranium : n. Kafatası kemiklerinin yüzlerindeki periyost, perikran(iyum), kafatası zarı.


pro- : pref. Ön, önde önünde, önce, evvel.


pylephlebectasis : n. Kapı toplardamarın genişlemesi.


sodic : a. biochem. Sodyumlu.


sour : a. Ekşi, acı.


splanchnomicria : n. 1. İç organların, özellikle karın organlarının anormal şekilde küçük oluşu.