Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

keracele nedir?

keracele : n. Sert tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boss : n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak şekil gösteren tümsek.


chloralimide : n. biochem. Renksiz, tatsız, billüri bileşim olup, uyuşturucudur (CCI CH: NH).


cyclotomy : n. Kirpik kasını kesme ameliyesi.


distrix : n. Saçların uç kısımlarından kırılması.


endophytic : a. 1. İçeriye doğru gelişen, organın içine doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon tümör v.s. hakkında); 2. İÇ parazit (endofit) ile ilgili.


gastrolith : n. Mide taşı.


uvular : a. Küçük dile ait, uvularis.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


immobility : n. Hareketsizlik, kımıldamama veya yerinden oynatılamama hali.


medullar : a. 1. İlikle ilgili; 2. Organın korteks altındaki iç kısmı ile ilgil, 3. İlik yapısında, kıvam bakımından kemikiliğine benzeyen.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


myorrhaphy : n. Kas dikilmesi.


occipitoposterior : a. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin arka yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.


oncothilipsis : n. Tümörden ileri gelen basınç, onkotik basınç.


palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.


panarteritis : n.Bütün arterlerin iltihabı, panarterit, polyarteritis nodosa.


paralbumin : n. Bir çeşit albümin, paralbümin (özellikle ovaryum kisti sıvısında bulunur).


protozoa : n. pl. Hayvansal hayatın en küçük çeşiid, tek hücreli organizmalar.


pylorectomy : n. Piloru çıkarma ameliyesi, pilorektomi.


roentgenotherapy : n. Röngten ışınları ile tedavi, röntgen tedavisi, röntgenoterapi.