Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

keracele nedir?

keracele : n. Sert tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cercus : n. Sert kıl şeklindeki oluşum, sert kıla benzer anatomik yapı.


cilium : n. (pl. cilia). Kirpik.


contraception : n. Cinsel birleşimi takiben erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin birleşmesini önleme, gebeliğin önlenmesi, antikonsepsiyon, kontrasepsiyon.


enzymatic : a. 1. Enzim'le ilgili; 2. Enzim'e bağlı, enzim'in sebep olduğu.


fructosuria : n. İdrarda fruktoz bulunuşu.


growing pains : n. Gençlerde görülen ve muhtemelen romatizmal kaynaklı olan uzuv ağrıları.


grumous : a. Pıhtılı.


hematopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hematopatoloji.


hematorrhea : n. Ağız v.s.'den kan gelmesi, genel olarak fazla kanama.


hydropic : a. İstiska türünden istikalı.


metronidazole : n. Trikomonas ve amip vakalarının tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen bir madde.


millimicron : n. Bir milimetrenin milyonda biri (mµ).


neurodynamic : a. sinir enerjisine ait.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


paracinesia : n. Motor sinir merkezlerinin hastalığına bağlı olarak iradi (istemli) kasların anormal hareketleri, parakinezi.


pedionalgia : n. Ayak tabanında hissedilen ağrı.


pygal : a. İlyeye (kabaete) ait, pigal.


sclerostomy : n. Skleranın drenajlı ameliyatı.


scytitis : n. Deri (cilt) iltihabı, dermatit.