Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kephir nedir?

kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biose : n. biochem. See: Sacchapose.


bronchogram, : n. Bronkografi ile elde edilen film.


cavernoscope : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğunu gözle muayene için kullanılan alet.


servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


choking : n. Boğulma, tıkanma.


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


cytoclasis : n. Hücrelerin tahrip olmlası, hücrelerin ölümü.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


juxtaspinal : a. Omurgaya yakın.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


lymphoid : a. 1. Lenfe benzer, lenfli, lenfatik, lenfoid; 2. See: Adenoid.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


morphinomania : n. Morfin kullanma hastalığı, morfinomani.


muscle : n. Kas, adale, musculus.


orthoglycemic : a. Kan şekeri normal olan.


pentosuric : a. 1. Pentozüri ile ilgili; 2. Pentozüri gösteren.


pimeloma : n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.


pyloralgia : n. Pilorun ağrılı spazmı, piloralji.


recidivist : n. Suç işlemeyi itiyat edinmiş şahıs, sabıkalı.