Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kephir nedir?

kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecosigmoidostomy : n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


chorioadenoma : n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.


cowpock : n. İnek çiçek hastalığı çıbanı.


dactylus : El veya ayak parmağı.


dethyroidism : n. Tiroid bezi'nin çıkarılışından sonra meydana gelen, tiroid hormonu eksikliğine bağlı bazı belirtilerle karakterize durum.


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


eosinopenia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin azalması, eozinopeni.


exostome : n. Tohumun dış zarındaki fetha.


geophagy : n. Toprak yeme itiyadı, jeofaji.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


submersion : n. 1. Su altına sokma, suya batırma; 2. Su altına sokulma, suya batma.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


iliopubic : a. ilium ve pubis'le ilgili.


monofactorial : a. Bir etkene bağlı, bir etkenle ilgili.


mutase : n. biochem. Molekülün inşa tarzını değiştiren bir enzim.


obitus : n. Ölüm.


pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.


palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.


persistence : n. Süt dişlerinin düşmemesi, persistans.


phenformin : n. Antidiabetik.