Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kephir nedir?

kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butylne : n. biochem. Gazl ı karbonhidrat (C4H8).


clitoridauxe : n. Klitoris'in aşırı büyümesi, klitoris hipertorfisi.


comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.


entopic : a. Normal yerinde bulunan.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


indigestion : n. Hazımsızlık, dispepsi, apepsi.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


myxovirus : n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.


n(a) evoid n(a) evose, n(a) evous : a. Doğum lekeli.


orbitotomy : n. Gözçukuru ameliyatı, orbitotomi.


plagiocephaly : n. Başın bir tarafından frontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali, plagiosefali.


poisoning : n. Zehirlenme.


polydysplasia : n. Vücutta çok sayıda kusurlu organ bulunuşu.


presbyopia : n. Lensin esnekliğinin yaşla azalması sonucu yakından iyi görememe, presbiyopi, ihtiyarlıkta görme bozukluğu.


resectable : a. Ameliyatla çıkarılabilir.


restocythemia : n. Kanda parçalanmış eritrosit artıklarının bulunuşu.


scleromere : n. İskelet sisteminin bir parçası


staphylectomy : n. See: Uvulectomy.


sun ray treatment : Helyoterapi (kozmoterapi).