Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

kephir nedir?

kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bioscopy : n. Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.


blepharophimosis : n. Göz kapakları aralığının kapak köşelerinin birbirine yapışması sebebiyle daralması.


chymase : n. biochem. Pankreas suyunun faaliyetini hızlandıran mide suyu enzimi, kimaz.


collapse : n.&v. 1. Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi; 2. Dimağın kansız kalması; 3. Çökmek, birdenbire düşmek.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


electrocautery : n. Dokuyu elektrikle yakma, elektrokoter.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


gasometer : n. biochem. a) Gazometre, gaz ölçüsü b) Gaz deposu.


granular : a. Tanecikli, granüler, granularis, granulosus.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


leptocyte : n. Anormal şekilde ince ve yassı eritrosit, leptosit.


leukocytoblast : n. Lökosit yapan hücre, lökositoblast.


misogyny : n. Kadınlardan nefret, kadın düşmanlığı, mizojini.


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


neutrcytopenia : n. See: Neutropenia.


nubile : a. Evlenecek çağda bulunan, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş, yetişkin.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.