Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kenotoxin nedir?

kenotoxin : n. biochem. Kas büzülmesinden meydana gelen toksin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiniofon : n. biochem. Acı, hafif bir kanarya sarısı renginde bir toz, amebasit.


chromophore : n.1. Boya madesi (pigment) ihtiva eden herhangi bir hürce; 2. Renkli maddeye, rengini veren atom grubu.


compuslive : a. zorlayıcı, itici, baskı yapıcı, özellikle kişiyi belli bir işi yapmaya veya düşünmeye zorlayıcı (fikir, his veya faaliyet hakkında).


coraco-acromial : a. Akromyon ve korakoid çıkıntıya ait.


cornification : n. Boynuzlaşma.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


gelatin(e) : n. biochem. deri ve diğer bağ dokusu elementlerinin kısmi hidrolizinden elde olunan madde, tutkal hülasası.


hemangioma : n. Kan damarlarından doğan urlar, hemanjiyom.


mesoduodenum : n. Duodenum mezosu.


microcephal(on) : n. Normalden küçük baş, mikrosefal.


moron : n. Amerika'da kullanılan bir deyim.


nephelometry : n. Sıvı bulanıklığını ölçme (bilgisi).


occlude : v. 1. Sıkıca kapatmak veya kapanmak, tıkamak; 2. Massetmek, apsorbe etmek (özellikle gazlar hk.).


oxyosmia : n. Koklama duyusunun aşırı keskinliği, keskin burunluluk.


peptolytic : a. Pepton'u parçalayıcı, pepton'u eritici.


periaxional : a. Sinir hücresi (axone) çevresinde, akson'u çevreleyen.


pericorneal : a. Kornea çevresinde bulunan, korneayı saran.


peritrichate : a. See: Peritrichal


phacocystectomy : n. Göz merceği kapsülünün kısmen çıkarılması.


phrenemphraxis : n. Frenik sinirin ameliyatla ezilmesi.