Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

kenotoxin nedir?

kenotoxin : n. biochem. Kas büzülmesinden meydana gelen toksin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


costal : a. Kaburgaya ait, costalis (costarius).


cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


effective : a. Etkili, tesirli.


endoperitonitis : n. Periton boşluğu seröz tabakasının iltihabı, endoeritonit.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


intention : n. 1. Yaranın iyileşmesi, yara kenarlarının birbirine bitişmesi; 2. Zihinde yapılması kararlaştırılmış şey, amaç, maksat, niyet.


hemihyperesthesia : n. Vücudun tek tarafındaki duyarlığın çoğalması.


hemoglobinopathy : n. Hemoglobin ile alakalı anormal durumlar.


bexose : n. biochem. Basit şeker (C6H12O6).


loxic : a. Eğri, bükük.


lubricant : n. Kayganlaştırıcı madde, yağlayıcı madde, hareket esnasında birbirine değen yüzeylerin kayganlığını sağlama veya müdahale yapacak el veya aleti kaygan hale getirme amacıyla kullanılanl sıvı yağ, krem veya benzeri bir madde.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


metallotherapy : n. Bir takım sinir hastalıklarının vücuda maden parçaları koyarak tedavi usulü.


mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.


mycotic : a. 1. Mantarların sebep olduğu, mantarlara bağıl; 2. Mikozis'le ilgili.


neurotome : n. Siniri kesmede veya diseke etmede kullanılan özel bistüri, nörotom.


nycterine : n. Gece oluşan.


osteoscope : n. Önkol kemiklerinin kesafetinden faydalanarak röntgen ışını cihazının muayenesini mümkün kılan alet.


psychometry : n. Ruh ölçümü, akli halleri ölçme usulü, psikometri.