Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

kenophobia nedir?

kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalis : n. See: Canal.


clonicotonic : a. Hem klonik hem tonik kasılmalar gösteren.


dermatophyte : n. Deri yüzeyini tutan bir çeşit mantar grubu.


dichorionic : a. Birbirinden ayrı iki koryon tabakası gösteren.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


ideation : n. Tasavvur veya kavrayış yeteneği.


mucosedative : a. Mukoza üzerinde, tahriş nedeniyle duyulan acı ve yanma hissini hafifleten veya ortadan kaldıran.


nosotrophy : n. Hastaların bakımı, nozotrofi.


oophorohysterectomy : n. Yumurtalık ve uterusun ameliyatla çıkarılması.


ootheca : n. See: Ovary.


orchiomyeloma : n. Testis miyelomu.


orthoscopy : n. Karanlık odada ışık düşürerek organları muayene usulü, ortoskopi.


pathopsychology : n. Hastalık psikolojisi.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


radiostereoscopy : n. Herhangi bir organın x ışınları aracılığıyla üç boyutlu görüntüsünün ekran üzerinde incelenmesi.


sitomania : n. Delicesine yemek yeme arzusu, devri oburluk, sitomani.


specialist : n. Mütehassıs, uzman.


sphygmocardiograph : n. Nabız ve kalp atımlarını birlikte, çizelge halinde kaydeden alet, sfigmokardiyograf.


sphygmography : n. Nabız vuruşunun kağıt üzerine yazdırılması, sfigmografi.


stomatodysodia : n. Ağızdan gelen tiksindirici koku.