Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

kenophobia nedir?

kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

electrocardiogram : n. Kalbte uyarımı sağlayan elektrik akımının zaman ve voltaj değişkenleirne tabi olarak kaydedilmesinden elde edilen çizgi.


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


hippocampal : a. Hippocampus'la ilgili, hipocampus'a ait.


hypofunction : n. fizyolojik fonksiyonun normalden az oluşu.


hysteromania : n. See: Nymphomania.


ischiodynia : n. İskiyum ağrısı.


loosen : v. İshal vermek.


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


monomaniac : n. Sabit fikir delisi.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


ovariodysneuria : n. Nevraljik yumurtalık ağrısı.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


pharmacognosy : n. See: Aceognosia.


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


poikilocythemia : n. see. Poikilocytosis


redissolve : n. Yeniden çözülmek tekrar çözülmek.


rostral : a. 1. Gagası, gagabiçim, gaga şeklinde. Rostrum'a ait (embriyonda ön kısma doğru olan; 2. beyinde burna yakın olan).