Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

kenophobia nedir?

kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


cerebrosclerosis : n. Beyin dokusunun sertleşmesi, beyin sklerozu.


dendrite : n. Sinir hücresine giden icne bir lif.


fetoplacental : a. Fetus ve plasentaya ait.


halitosis : n. Kötü kokan nefes, ağızdan gelen fena koku.


haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).


heterosis : n. Ana ve babadan daha kuvvetli bir yavru meydanag elişi.


hydrocarbonism : n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).


iodine : n. biochem. I sembolü ile bilien, atom no: 53 ve atom ağırlığı: 126.92 olan kimyasal element, iyot.


irritant : a. 1. Tahriş edici, uyartıcı, sinirlendirici; 2. Uyartıcı faktör, muharriş.


ketone : n. biochem. Organik bir madde, keton.


medicus : n. Doktor, hekim


mesoarium : n. See: Mesovarium.


orbiculus : n. (pl. orbiculi). 1. Çevre; 2. Dairecik, küçük disk.


paternal : a. 1. Baba ile ilgili, babaya ait; 2.Babadan gelen, kalıtımla babadan geçen.


plasmatorrhexis : n. Hücre zarının yırtılarak plazmasının dışarı çıkması.


preventive : a.&n. 1. Koruyucu olarak; 2. Bir hastalığın cerrahi müdahale olmadan ilaç v.s. ile tedavisi; 3. Hastalığın önüne geçmek için alınan ilaç, tedbir, aşı, prevantif, profilaktik.


pyocephalus : n. Beyinapsesi, piyosefal.


radioscopy : n. İç organ röntgen ışınları yardımı ile hasas bir levha üzerinde gözde muayeneleri, radyoskopi.


stasis- : suff. İdame eden.