Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kenophobia nedir?

kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blinking : n. Göz kapağının hızla açılıp kapanma hareketi, göz kırpma.


cholecystokinin : n. Safra kesesinin kasılmasına sebep olan bir hormon.


curium : n. biochem. Cm sembolü ile bilinen, atom no:96 ve atom ağırlığı: 245 olan kimyasal element (uranyum ve plütonyumun bombardımanından elde edilmiştir).


cytolytic : a. 1. Hücrelerin erimesiyle ilgili, 2. Hücreleri eritici.


dipsotherapy : n. Vücuda giren sıvı miktarının azaltılmasını hedef alan tedavi metodu (Bazı hastalıklarda uygulanır).


discrete : a. Ayrı.


gleet : n. Cerahatli hafif akıntı (belsoğukluğu v.s.).


hormopoietic : a. Hormon yapan.


ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.


illness : n. Hastalık.


implacental : a. Plasenta'sı bulunmayan, plasentasız.


isotoxin : n. Hayvan kanında bulunan aynı tür hayvanlar için toksik etkiye sahip madde,izotoksin.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.


pandiculation : n. Esneme ve gerinme hareketi, pandikülasoyn.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


pessimism : n. Herşeyi fena görme veya fenaya yorma ile belirgin ruh hali, bedbinlik, kötümserlik, pesimizm.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.


pyo : pref. Cerahat, irin.


relaxin : n. Gebelik sırasında meydana gelen ve doğumda pelvisin gevşemesini sağlayan bir madde.


revival : n. Canlandırma, cnalanma.