Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

keno- nedir?

keno- : Boş anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioplasty : n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


depurate : v. Temizlemek, saf hale getirmek.


extension : n. 1. Ekstansiyon: Açma, uzatma (kemiği kırılmış organı çekip uzatma ameliyesi), extensio; 2. Uzama, açılma.


intergrade : n. Ara devre, geçiş devresi.


hematotympanum : n. Orta kulak boşluğuna kanama, kanama nedeniyle timpan boşluğunda kan toplanması.


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


iodophil : n. See: iodinophil.


keratoscope : n. Korneayı muayene aleti, keratoskop.


lymphopathia : n. Lenf düğümleri veya lenf damarlarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.


mastotomy : n. Memenin ameliyatla çıkarılması, mastotomi.


neurilemmitis : n. Nevrilem iltihabı, nevrilemit.


nonmetallic : a. 1. Metalle ilgili olmayan; 2. Metal olmayan, metal dışı bir maddeden yapılı.


odontopisis : n. Diş gıcırdatma.


ophthalmoplasty : n. Göz üzerinde yapılan estetik ameliyat, oftalmoplasti.


oreximania : n. Marazi iştah artması, zayıflama korkusu ile aşırı yeme.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


parovarian : a. 1. Ovaryum (yumurtalık)'un yakınında, ovaryum'un yanında bulunan; 2. Parovarium'la ilgili.


proaccelerin : n. See: Factor V.


saphenectomy : n. Vena saphena'nın ameliyatla çıkarılması.