Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

kelotomy nedir?

kelotomy : n. Boğulmşu fıtıkta, fıtık halkasına kesit yaparak fıtığı ortadan kaldırma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromomycosis : n. See: Chromoblastomycosis.


dermatalgia : n. Belli bir deri bölgesinde hissedilen uyuşma ile müterafık ağrı, deri ağrısı.


drainage : n. Patolojik sııların bir lastik boru konarak akıtılması, drenaj (fitil veya tüple cerahat çekme).


encyst : v. 1. Kese oluşturmak; 2. Kese içine almak veya alınmak.


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


glucoronidase : n. biochem. Glükoronik asit bileşimlerini parçalayan enzim.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


hydrogenize : v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.


hyperosmia : n. Koku alma duyusunun ileri derecede keskin oluşu, kokuya karşı aşırı duyarlık hali.


hysteralgia : n. Uterus ağrısı, histeralji.


indicanemia : n. Kanda indikan bulunuşu.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


isotonia : n. 1. Farklı iki eriyiğin ozmotik basınçlarının birbirinin aynı oluşu; 2. Aynı tonüs'e sahip olma hali, iki şeyin tonüslerinin eşit oluşu.


kypholordosis : n. Kifoz ve lordoz durumunun birarada bulunuşu.


laryngendoscope, : n. see: laryngoscope


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


placentoma : n. İÇerde kalmış plasentadan doğan tümör, plasentom.


salpingitis : n. 1. Uterus borusu (tuba uterina) iltihabı, salpenjit; 2. Eustachi borusu iltihabı.


serous : a. Serumlu, seröz, sulu, seruma ait, ecrosus