Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kelotomy nedir?

kelotomy : n. Boğulmşu fıtıkta, fıtık halkasına kesit yaparak fıtığı ortadan kaldırma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrophobia : n. Kanser korkusu, kankrofobi.


corpulent : a. Aşırı şişman.


deamidase : n. Amide'leri parçalayıcı enzim.


dicephalous : a. İki başlı olan.


flagellata : n. Kamçılı protozoonlar, bir veya birkaç kamçıya sahip protozoon'lar sınıfı.


funic : a. Kordon (funis) a ait.


hepatorrhexis : n. Karaciğer yırtılması.


grid : n. 1. Üzerinde deliler bulunan kurşun levha; 2. Üzerined birbiriyle kesişmek üzere yatay ve dikey çizgiler bulunan grafi kağıdı.


hemihypalgesia : n. Vücudun tek tarafında ağrıya karşı duyarlığın azalması.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


indisposition : n. Hafif seyreden hastalık hali, kırıklık, keyifsizlik.


luminescence : n. Işık verme özelliği.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


neuroblast : n. Sinir dokusunu oluşturan embriyonik hücre, nevroblast.


orofacial : n. Ağız ve yüzle ilgili.


pyometra : n. Rahim (uterus)'de cerahat toplanması.


race : n. Irk, soy.


radiculomyelopathy : n. Sinir kökü ve omurilik hastalığı.


recrement : n. İfraz edilip tekrar vücuda alınan madde.


salpingolithiasis : n. Tuba uterina (Fallop tüpü) iç duvarında kireç birikiminden ibaret küçük topaklar oluşması hali, salpengolitiazis.