Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kelotomy nedir?

kelotomy : n. Boğulmşu fıtıkta, fıtık halkasına kesit yaparak fıtığı ortadan kaldırma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dream : n. 1. Uyku esnasında beliren, bilinçaltı fikir ve duyguların oluşturduğu hayali tablo, rüya, düş (Tatmin olmamış duyguların ifadesi olarak yorumlanır); 2. Rüya görme.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


esthesiomania : n. His e idrak bozukluklarının eşlik ettiği akıl hastalığı.


glossolysis : n. Dil felci.


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


hepatatrophy : n. Karaciğerin küçülmesi, karaciğer atrofisi.


ionic : a. İyona ait, iyonik.


mesonphros : n. (pl. mesonephron) Embriyonun ifraz organı, mezonefron, mezonefroz.


monobulia : n. Belli bir şeye karşı aşırı istek gösterme, tek şey üzerinde yoğunlaşmış aşırı istek.


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


oligopepsia : n. Zayıf hazım, hazım kifayetsizliği.


opsiuria : n. Aç karınla fazla idrar çıkarma.


parathyroidectomy : n. Paratiroidin ameliyatla çıkarılması.


pectinatus : n. (pl. pectinati). See: Pectinate.


phleborrhaphy : n. Ven dikilmesi, fleborafi.


phytin : n. biochem. Tohumlardan çıkarılan besleyici bir bileşim, fitin.


plegaphonia : n. Larenks veya trakea'ya perküson çekici ile vurulduğu zaman ses tellerinden çıkan ses.


prognathism : n. Altçenenin öne doğru çıkık olması, prognatizma, prognatlik, prognatismus.