Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

keloplasty nedir?

keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccyalgia : n. Koksiks üzerinde hissedilen ağrı, kuyruk sokumu ağrısı.


echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.


endothelium : n. Damarların iç zarı (tabakası), endotel(yum).


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


heteroinoculation : n. Vücut dışı herhangi bir kaynaktan elde edilen bakteri veya virüslerin, aşı şeklinde verilişi, heteroinokülasyon.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.


ileum : n. ince barsağın son bölümü, ileum


inosculate : v. Anastomoz yapmak.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


lumpy : a. Yumrular gösteren, topak otpak.


neuro : pref. Sinirlere ait, nevro (nöro).


neuromimesis : n. nevrotik veya histerik kişide herhangib ir organik hastalık belirtilerinin, gerçekten mevcut gibi taklit edilmesi, nöromimezis


omphalitis : n. Göbek iltihabı, omfalit.


orthodontia : n. Çenedeki duruşları bozuk olan dileri düzgün bir duruşa getirmeyi öğretne bilim, ortodonsi.


phonomyography : n. Kas kasılmasından meydana gelen seslerin kaydedilmesi.


polyploid : a.&n. 1. Poliploidi ile vasıflı; 2. Polipolidi ile vasıflı şahıs veya hücre.


potter's rot : n. Çanak-çömlek sanayisinde çalışan işçilerde görülen bir çeşit pneumoconiosis.


preantiseptic : a. Cerrahide antiseptik metotların keşfinden öncesine ait.