Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

keloplasty nedir?

keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


desmosis : n. Bağ dokusu hastalığı.


diet : n. Diyet, muayyen perhiz.


disintoxication : n. See: Detoxication.


ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.


mia lid : Gözkapağı.


exercise : n. 1. Vücut kaslarını kuvvetlendirmek amacıyla ,germe ve gevşetme şeklind yapılan sistemik hareketler, vücut hareketleri, idman, jimnastik; 2. Hareket yeteneği azalan veya kaybolan bir organ (kol, bacak, el vs)'a eski hareketini kazandırmak amacıyla yaptırılan belirli hareketler, alıştırma, egzersiz.


intercalary : a. Araya sokulmuş, ilave edilmiş.


phthisiophobia : n. Marazi verem korkusu.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


hydrosulphide : n. biochem. Sülfür asidinden çıkarılan bileşim, hidrosülfit.


laryngocele : n. Larenks fıtığı.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


nulligravida : n. Hiç gebe kalmamış kadın, nulligravid.


odontoprisis : n. Dişlerin birbirine sürtünmesi sonucu gıcırtı meydana gelmesi, diş gıcırdaması, odontopriz.


optoblast : n. Retinanın büyük gangliyon hücrelerinden biri.


pancreatogenic : a. Pankreas'tan gelişen, pankreas'tan kaynaklanan.


phosphene, : n. Kapalı göze basınç sonucunda meydana gelen ışık hayali, fosfen.


resectoscopy : n. Transüretral prostatektomi.