Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

keloplasty nedir?

keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


cardiogenic : n. Kalb menşeli, kaynağını kalbten alan.


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


denudation : Bir kısmın soyulması veya çıplaklaştırılması.


diastole : n. Kalbin ritmik genişlemesi, diyastol.


histotomy : n. 1. Doku disseksiyonu; 2.See:Microtomy.


irritative : a. İritasyona ait.


laryngopharyngitis : n. Gırtlak ve yutağın iltihabı, larengofarenjit.


laryngoscopy : n. Gırtlağın içinin ayna ile muayenesi, laringoskopi.


levallorphan tartrate : n. Narkotik antagonist.


molimen : n. Gayret.


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.


phenylalanine : n. Tiroksin ve adrenalin ile ilgisi olan temel bir amino asit.


pre-operative : a. Ameliyattan önce, ameliyat öncesinde cereyan eden.


procreate : v. Yavru meydana getirmek, doğurmak.


pyopneumothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve hava toplanması, piyopnömotoraks.


resolve : v. Eritmek.


sacroilitis : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi iltihabı.