Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

keloplasty nedir?

keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carminative : n. 1. Yel (gaz) çıkarıcı; 2. Karın ağrısını geçiren ilaç.


cholesterase : n. biochem. Kolesterolü parçalayan bir enzim.


cytost : n. Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığa çıkan toksin niteliğinde bir madde.


cytotrophoblast : n. Koryon villüslarını iki tabaka halinde çevreleyen trofoblast7ın iç tabakası, Langhans hücre tabakası, sitotrofoblast.


endodontist : n. Endodonti uzmanı.


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


imide : n. biochem. İki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak.


lechopyra : n. Genital enfeksiyona bağlı doğum sonu ateşlenme, lohusalık huması.


lithotritist : n. Taşı kırarak çıkaran cerrah.


nascency : n. Doğuş, meydana geliş, başlangıç.


pericardiostomy : n. Perikard boşluğundaki sıvının dışarıya akmasını mümkün kolan cerrahi ağızlaştırma.


perionychia : n. Perionychium'un iltihabı.


phagocytolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagositoliz.


pinkness : n. Pembelik.


polyvalent : a. See: Multivalent.


proto-erythrocyte : n. Koyu boyanan bir nüveye sahip eritroblast.


puberal : a. Erginliğe ait.


pyridostigmine : n. Neuromüsküler plakta asetilkolinin yıkılmasını önleyen bir madde.


reacalcification : n. Dokularda, özellikle kemik dokusunda azalma gösteren kalsiyum'un takviyesi,kalsiyum miktarının normal hale getirilmesi.


rhineurynter : n. Burun deliğini tıkamak için kullanılan elastik bir torba olup, şişirilmek suretiyleu ygulanır.