Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

keloma nedir?

keloma : n. See: keloid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

subnatural : a. Kısmen tabii.


teras : n. (pl. Terata). Ucube, acibe, hilkat garibesi.


helminthoid : a. Solucan gibi ,barsak solucanına benzeyen.


hyle : n. Ana madde


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


incudectomy : n. Örs kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


local anaesthesia : Mevzi anestezi.


masto-occipital : a. Mastoid çıkıntı ile artkafa kemiğine ait.


masturbate : v. Cinsel organlarını el ile uyararak veya herhangi bir yere sürterek cinsel tatmine erişmek, istimna yapmak.


multiarticular : a. Birçok eklemlere ait.


nidus : n. (pl. Nidi). Kuşuyvası (beyinciğin altyüzünün iki tarafındaki çukurlardan biri), nidus avis.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


ophthalmomyositis : n. Göz kası iltihabı, oftalmomiyozit.


patelloid : a. Patella'ya benzeyen.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


postmesenteric : a. Mezenter arkası, mezenter'in arkasında.


reanimatology : n. Canlandırma bilimi.


residue : n. Kalan, artık, bakiye.


sanioserous : a. Kanlı ve cerahatli.


serangitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı.