Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

keloma nedir?

keloma : n. See: keloid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellated : a. Süngerimsi yapı gösteren, gözenekli.


cerebellum : n. Beyincik, beynin arka kısmı, serebellum.


enteroantigen : n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.


erotology : n. aşk bilgisi, aşkbilim, erotoloji.


gel : n. biochem. Katılaşmış pelte halinde koloid, jel.


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


hallux : n. Ayak başparmağı.


keracele : n. Sert tümör.


mammoplasia : n. See: Mastoplasia.


miliary : a. Darı tanesi büyüklüğünde kabarcıklar gösteren, bu görünümle belirgin.


mucinuria : n. İdrarda müsin bulunuşu.


nosema : n. Hastalık.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


papain : n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


pediatrician : a. Çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk doktoru, pediatr.


plantigrade : a. İnsan ve ayı gibi bütün tabanına basarak yürüyen.


pleuritic : a. 1. Plörezi ile ilgili; 2. Plörezi gösteren, plörezi ile belirgin; 3. Plörezi niteliğinde, plöreziye benzeyen.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.


rep : n. Bir röntgen ışınım birimi (doku gramı başına 93 erg veren ışınım).