Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

keloidosis nedir?

keloidosis : n. Yara veya kesit bölgesinde çok sayıda keloid oluşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


fetal, foetal : a. Fetusa ait, fetalis.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


hemocatheresis : n. Kırmızı kan yuvarlarının yok olması.


hemoperitoneum : n. periton boşluğunda kan toplanması.


hydrophobia : n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hidrofobi.


iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.


inoma : n. Bağ dokusundan gelişmiş tümör, fibrom, inom.


mastigophora : n. See: Flagellata.


nephrolith : n. Böbrek taşı, nefrolit.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


ostemia : n. Kemikte kan toplanması hali.


oxytetracycline : n.biochem.Antibiyotik ve antiprotozoid olarak kullanılan sarı, kokusuz, billuri toz (C22H24 N2O3.2H2O).


oxytocin : n. Hipofzi arka lob hormonlarından biri.


parapoplexy : n. Hafif beyin kanaması.


phacoanaphylaxis : n. Göz merceği proteinlerine karşı anafilaksi.


preinsula : n. İnsulanın baş kısmı.


prosthodontist : n. Prostodonti mütehassısı.


rabicidal : a. Kuduz virüsünü öldürücü.