Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

keloidosis nedir?

keloidosis : n. Yara veya kesit bölgesinde çok sayıda keloid oluşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burette : n. biochem. Sıvı ölçmeğe mahsus cam tüpü, büret.


colpoperineoplasty : n. Vagina ve perine üzerinde yapılan estetik ameliyat (özellikle vagina ve perine'yi içine alan yırtığı onarma için yapılır).


densimeter : biochem. Yoğunluk veya izafi ağırlığı ölçme cihazı, dansimetre.


ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen


fenestra : n. (pl. fenestrae). Pencere, pencere şeklinde delik.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


utriform : a. Şişe şeklinde.


hemianosmia : n. Burnun tek tarafının koku alma yetenğinin kaybolması.


hemocytogenesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


inbreeding : n. Birbirlerine çok yakın bireylerin birleştirilmesi.


intrasplenic : a. Dalağın içinde.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


noise : n. Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim.


odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.


osteonecrosis : n. Kemik nekrozu, osteonekroz.


rhinion : n. Burunun uç noktası, burun ucu.


sphingolipidosis : n. vücut dokularında aşırı miktarda sfingolipid toplanmasıyal belirgin metabolik hastalık.


striation : n. 1. Müvazi ufak hatların tertibi; 2. Çizgili olma; 3. Çizgi, tırmık, hafif yara, tırnak beresi.


styl(o) : pref. 1. Kazık, direk, sırık; 2. Şakak kemiğinin stiloid çıkıntısı.