Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

keloidosis nedir?

keloidosis : n. Yara veya kesit bölgesinde çok sayıda keloid oluşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphora : n. Zaman zaman bilincin avdet ettiği koma şekli, hastanın zaman zaman bilincine hakim olduğu derin uyku hali, yarı koma.


coccus : n. (pl. cocci). Küresel bir bakteri, koküs.


genito : a. tenasüli.


gnath (o) : pref. Çene.


gonarthritis : n. diz eklemi iltihabı.


tenorrhaphy : n. Bir kirişin dikilmesi.


gyrencephala : n. Beyin yüzeyleri belirli kıvrım (gyrus)'lar gösteren yüksek sınıf memeli hayvanlar grubu.


hyperketonuria : n. İdrarda keton fazlalığı.


inunction : n.Ovarak yağı vücuda sindirme.


iridosteresis : n. İrisin kısmen veya tamamen çıkarılması.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


line : n. Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı.


manic-depressive : a. Münavebe ile mani veya melankoli arzeden.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.


os, : n. (pl. ossa). Kemki, ossis.


pellagrin : n. Pellagralı kimse.


plasm(a) : n. Plazma; 1. kanın içinde fibrin bulunan sıvı kısmı; 2. Hücre protoplazmanın yapışkan ve canlı maddesi.


quotient : a. Bölüm.


reticuloplasmocytoma : n. Retikülosit ve plazmosit ihtiva eden tümör.


splenomalacia : n. Dalağın anormal yumuşaklığı, dalak yumuşaması.