Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

keloid nedir?

keloid : n. Sert deri tümörü, keloit (nedbelerde oluşan).

Acne keloid : Ter bezlerinin iltihaplanması sonucu oluşan sivilce nedbelerinde gelişen keloid;


Addisons's keloid : See: Morphea.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


dermophlebitis : n. Cilt venlerinin iltihabı, dermoflebit.


fibrillated : a. Küçük liflerden oluşmuş, fibril'lerden yapılı.


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


hemialbumose : n. biochem. Bazı proteinlerin sindirilmesi sonucu meydana gelen madde.


hemogenic : a. Kan oluşumuna (yapımına) ait, hemojenik.


incudostapedial : a. Örs ve üzengi kemiklerine ait.


infundibuliform : a. Hunibiçim, hunimsi.


kataphraxis : n. Bir organı yerinde tesbit için çevresine metal destek koyma, bu amaçla yapılan ameliyat.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


loxotomy : n. Eğik ampütasyon.


nosocomium : n. Hastane.


pancreatolithectomy : n. Pankreas taşının ameliyatla çıkarılması.


perforation : n. Perforasyon: 1. Delme; 2. Bir organın duvarlarının delinmesi, delik.


pharmacophobia : n. Marazi ilaç korkusu.


photoreaction : n. Işık etkisiyle meydana gelen herhagni bir nitelikte kimyasal reaksiyon, fotoreaksiyon.


pyrophosphate : n. biochem. Pirofosforik asidin tuzu, pirofosfat.