Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

keloid nedir?

keloid : n. Sert deri tümörü, keloit (nedbelerde oluşan).

Acne keloid : Ter bezlerinin iltihaplanması sonucu oluşan sivilce nedbelerinde gelişen keloid;


Addisons's keloid : See: Morphea.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridle : n. Küçük bağ, bir organ veya oluşumu tesbit eden veya hareketini sınırlayan bağ, frenulum.


contra : pref. Karşı, zıt.


convergecne : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


deoxygate : v. Oksijen kaybetmek.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


gangosa : n. Yutak burun ve yüzün nekrotik ülserasyonu.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


glucosan : n. biochem. Formülü muğlak olan ve hidrolizinde glikoz meydana getiren şekerli bir madde.


hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.


hemiplegia : n. Yarım felç, hemipleji.


hyperpituitarism : n. Hipofiz ön lobunun aşırı derecede faaliyet göstermesi.


mating : n. Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, çiftleşme.


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


ophthalmolith : n. Gözyaşı taşı.


oromeningitis : n. See: Orrhomeningitis.


pediatrician : a. Çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk doktoru, pediatr.


photogenous : a. See: Photogenic.


predominant : a. Üstün, hakim.n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


procreate : v. Yavru meydana getirmek, doğurmak.