Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

keloid nedir?

keloid : n. Sert deri tümörü, keloit (nedbelerde oluşan).

Acne keloid : Ter bezlerinin iltihaplanması sonucu oluşan sivilce nedbelerinde gelişen keloid;


Addisons's keloid : See: Morphea.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blushing : n. Kızarma, kan hücumu nedeniyle yüz kızarması.


cholecystangiogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesi ile safra yollarını gösteren film.


colofixation : n. Düşüklük gösteren kolon'u tesbit amacıyla yapılan ameliyat.


dysmegalopsia : n. Cisimleri olduğundan daha büyük algılamakla belirgin görme bozukluğu.


false : a. Sun'i, taklit, takma


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


galactotoxin : n. biochem. Sütte bakteri üremesi sonucu meydana gelen zehirli madde.


subepidermal : a. Epiderm altı, epiderm altındabulann.


homoplasty : n. Bir defektin aynı cinsten fakat başk bir vücuttan alınan parça ile tamiri, homoplasti.


hydrophysometra : n. Uterusta sıvı veg az toplanması.


hypotropia : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


immunotransfusion : n. Alıcıya ait bir faktöre karşı, tekrarlanan inokülasyonlarla bağışık kılınmış olan bir kimseye ait kanın transfüzyonu.


levorotation : n. Sola dönme, sola çevirme veya çevrilme.


menopausal : a. 1. Menopoz'la ilgili, menopoz'a bağlı; 2. Menopoz devresinde görülen, menopoz'a eşlik eden (belirti, kanama vs. hakkında).


methotriimeprarazine : n. Felçli uzuvlarda duyulan ağrıların giderilmesinde kullanılan bir madde.


neuroendocrinology : n. Sinir sistemi ile iç salgı bezleri arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı, nöroendokrinoloji.


oxalation : n. Sodyum oksalatla yapılan tedavi.


phenformin : n. Antidiabetik.


platycelous : a. Bir yüzü içbükey (concave) ve diğer üzü dışbükey (convex) olan.


pneumohemopericardium : n. Perikardda hava ve kan bulunması.