Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

kellin nedir?

kellin : n. Gliseril trinitrat'a benzer özellikleri olan ve angina pectoris tedavisinde kulanılan bir ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiography : n. Safra yollarının radyografiis.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


craniometry : n. Kafataslarını ölçme bilimi.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


ethnology : n. Irkların kökenli ilk yayılmaları ve münasebetleri ile özelliklerinden bahseden bilim, budun bilim, etnoloji.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


gonococcic : a. See gonococcal


gouty : a. Gutlu.


hypertoxic : a. Çok zehirli.


inanition : n. Tamamen gıdasız bırakılmış birk vücudun aldığı fiziki durum, gıdasızlık, inanisyon.


iridectomize : v. İrisi kısmen ameliyatla çıkarmak.


isoxazole penicillins : n. Ağız yoluyla alınabilen penisilin türevleri.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


megacephaly : n. Başın normale oranla büyük oluşu.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


normokalemia : n. Kandaki potasyum miktarının normal sınırlar içinde oluşu, normokalemi.


obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.


os, : n. (pl. ossa). Kemki, ossis.


periductal : a. Kanalı saran, kanal (boru) çevresinde bulunan.