Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

keller's operation nedir?

keller's operation : n. Hallux valgus veya rigidus tedavisi için yapılan bir ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


exsection : n. Kesip çıkarma, bir organı ameliyatla çıkarma.


fix : v. 1. biochem. Katılaş(tır)mak; 2. Sabitleştirmek.


foam : n. Köpük, sıvı içinde serpilmiş gaz kabarcıkları kümesi.


galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.


granule : n. Tanecik, granül, granulum.


hyperadenosis : n. Guddelerin büyümesi, bez büyümesi, hiperadenoz.


impervious : a. See: İmpermeable.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


iridoplegia : n. Gözün iris tabakasının felci, iridopleji.


mikulicz's disease : n. Gözyaşı ve tükürük bezlerinin kronik hipertrofik büyümesi.


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


myxovirus : n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.


nosetiology : n. Hastalık sebeplerini konu alan tıp dalı, nozetiyoloji.


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


picrotoxin : n. biochem. Anamiria cacculus tohumundan çıkarılan acı, zehirli ve billuri bir cevher olup, barbitürat zehrilenmesinde uyarıcı antidot olarak kullanılır (C30H34O13).


plasmatocyte : n. See: Monocyte.


postholith : n. Glans penis ile sünnet derisi arasında toplanan maddelerin sertleşmesi ile oluşan taş, sünnet derisi taşı.


proctocolonoscopy : n. Rektum içinin ve alt kolonun muayenesi.


scillaren : n. biochem. Adasoğanı glikozidlerinin bir karışımı.